Vo Veľký štvrtok sa vladyka Cyril stretol s kňazmi Košickej eparchie

Košice, 14. apríl (TSKE) Na Svätý a veľký štvrtok 14. apríla vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, slávil večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého.

V katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach sa tak stretol s kňazmi  Košickej eparchie. Spoločne si pripomenuli udalosti Veľkého štvrtka:  Kristovu poslednú večeru s jeho učeníkmi a Judášovu zradu. Jedna i druhá udalosť nachádza svoj zmysel v láske. Posledná večera je konečným zjavením vykupiteľskej lásky Boha k človeku, lásky ako samotnej podstaty spásy. A Judášova zrada ukazuje, že aj hriech, smrť a deštrukcia samých seba pochádza z lásky, no z lásky znetvorenej a zdeformovanej, zameranej na to, čo si nezaslúži byť milované.

Počas tohto liturgického slávenia vladyka Cyril posvätil nový antimenzion (štvorcové plátno, v ktorom sú zašité ostatky svätých) pre potreby Košickej katedrály, ako aj  myro (olej), ktoré bude slúžiť  pri vysluhovaní svätého tajomstva myropomazania, (birmovky).

Vo svojej homílii sa otec arcibiskup zameral na kňazov nakoľko sa v tento deň slávi aj sviatok ustanovenia eucharistie. „...Chvíle ako táto nám vytvárajú priestor, aby sme si pripomenuli, oživili, čo pre nás znamená to, že sme kňazmi. Môžeme tak urobiť aj cez  pripomenutie jednotlivých fáz nášho života: teda zrodu, začiatku viery i povolania, jeho postupného uskutočňovania a dnešného vnímania. 

Slávime  spoločne Eucharistiu a ako tomu napovedá už samotné slovo, Eucharistia je v prvom rade poďakovaním, je vďakyvzdaním. Začo chceme ďakovať? Za život, za vieru, za kňazstvo – a za všetkých tých, ktorí nám každý tento dar sprostredkovali....“ každý kňaz má v prvom rade tvoriť spoločenstvo s Bohom: „...Hovoríme o kňazskom spoločenstve, schádzame sa dnes v tomto spoločenstve, ale nezabúdajme pritom, že najdôležitejším rozmerom spoločenstva, ktoré má každý z nás vytvárať je osobné spoločenstvo s Bohom...“  V závere svojej homílie otec arcibiskup pozval povzbudil svojich spolubratov slovami: „...Kráčajme spolu s ním cestou odpustenia a pokánia, aby sme mohli byť svedkami jeho slávneho vzkriesenia.“

V samotnom závere otec arcibiskup umyl nohy 12 kňazom, ktorí sa aktívne podieľajú na pomoci ľudom zasiahnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine.

TSKE

Foto: Samuel D. Bombár