Eparchiálna odpustová slávnosť sv. Veľkomučeníka Juraja v Slovinkách

Košice, 26. apríl (TSKE) V nedeľu 25. apríla sa vo farnosti Slovinky konala eparchiálna odpustová slávnosť ku cti sv. veľkomučeníka Juraja. Po dlhých dvoch rokoch pandemických opatrení, mohla byť slávená aj za účasti ľudu a nielen vo virtuálnom priestore. Radostné „Christos Voskrese“ zovrelo hrdlo okrem správcu farnosti Slovinky, duchovného otca Tomáša Mikundu aj mnohým prítomným veriacim.

Slávnostnej archijerejskej sv. liturgii predsedal vladyka Cyril Vasiľ, SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup. Vo svojom príhovore spojil aktuálne sviatky: sviatok sv. Juraja a Tomášovu nedeľu. Upozornil na to, že mučeníci, ako sv. Juraj, sa vzdali blízkeho dobra, vo viere videného vzdialeného dobra, ktorým je spása a večný život. Pripomenul, že ako ľudia medzi sebou zvyknú robiť tzv. test dôvery. Je to akoby sa jeden z partnerov „hodil“ do náruče partnera stojaceho za ním v nádeji, že ho zachytí. Rovnako by sa mal kresťan vrhnúť do náručia Boha. Zvlášť pri prežívaní formy mučenia, ktoré môže mať nekrvavú formu ťažkej práce, obetavej a trpezlivej starostlivosti o blízku osobu, či odplácanie sa dobrým za zlé.

Záver tradične patril obchodu okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií, na znak ohlasovania radostnej zvesti na všetky svetové strany.