Aktuality z Košickej eparchie

Trojakcia na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda


Košice, 9. október (TSKE) Štvrtok a piatok 5. a 6.októbra sa na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach niesol v znamení každoročnej TROJ – AKCIE. V prvý deň ju otvorila slávnostná IMATRIKULÁCIA nových prvákov. Celý večer sa niesol v duch...

Fatimská sobota (nielen) cirkevných škôl


Košice, 9. október (TSKE) Slávenie  fatimskej soboty 7.októbra  v mariánskom pútnickom mieste v Klokočove sa nieslo v duchu modlitby, ktorá spojila učiteľov a zamestnancov nielen cirkevných  škôl, ale všetkých pedagógov, ktorí vnímajú kresťanský rozmer vo výchove ako po...

V rómskej osade v Sečovciach oslávili presvätú Bohorodičku Ochrankyňu


Košice, 3. október (TSKE) V nedeľu 1. októbra, na sviatok presvätej Bohorodičky Ochrankyne, sa v kaplnke, ktorá stojí uprostred rómskej osady v Sečovciach, stretli deti, rodičia a starí rodičia. Pod vedením kňaza Štefana Ančočika, ktorý je poverený Rómskou misiou v Sečo...

Nový diakon pre gréckokatolíkov v Košiciach


Košice, 2. október (TSKE) V sobotu 30. septembra vladyka Cyril Vsiľ SJ, arcibiskup - košický eperchiálny biskup  udelil vyššie svätenie - diakonát v chráme Božej Múdrosti (farnosť Košice-Furča).  Prvý stupeň kňazstva prijal subdiakon Sergi Sabov pochádzajúci z Mukačevsk...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 2. - 8. október 2023


Pondelok 2. október  Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 3. október Košice - Eparchiálny úrad – Ekonomická rada Streda 4. október Košice - Eparchiálny úrad – agenda Štvrtok 5. október Košice - Eparchiálny úrad – agenda Piatok 6. október ...

Mladí Košickej eparchie sa po prázdninách stretli na odpuste svojho centra


Košice, 27. september (TSKE)V sobotu, 23. septembra sa opäť na prvom mládežníckom stretnutí po letných prázdninách, zišli mladí Košickej eparchie v Dvoriankach, na Odpuste Centra pre mládež sv. Jána Teológa. Tohtoročná Odpustová slávnosť sa niesla v myšlienke Gamecha...

Veriaci farnosti Slovinky sa stretli pod krížom


Košice, 25. september (TSKE) Nedeľa po Povýšení úctyhodného kríža je pre veriacich farnosti Slovinky už tradične dňom výstupu na kopec Horbok. Na tomto mieste sa týči Spasiteľov kríž, pri ktorom sa v toto nedeľné popoludnie koná spoločná modlitba veriacich.  V nedeľu 17...

Slávnostná posviacka prestola a ikonostasu v kaplnke sestier baziliánok v Sečovciach


Košice, 25. september (TSKE) V sobotu  23. septembra 2023 arcibiskup Cyril Vasiľ SJ posvätil v kláštore sestier baziliánok v Sečovciach nový prestol (oltár) a ikonostas. V homílii  vladyka Cyril upriamil pozornosť na úctu k duchovnému chrámu a prestolu, ktorým sa pri kr...

Začiatok nového školského roka v Jovse


Košice, 22. september (TSKE) Dňa 6. septembra sa žiaci a učitelia Základnej školy v Jovse, zúčastnili na sv. liturgii, pri ktorej prosili Všemohúceho Boha o pomoc a požehnanie do nového školského roka a tiež o dary Svätého Ducha pri plnení svojich školských úloh. Na ...

Púť do Svätej zeme pri príležitosti 1160.výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda


Košice, 22. september (TSKE) Farnosti Nižný Žipov a Zemplínske Hradište zorganizovali farskú púť do Svätej Zeme a Jordánska v dňoch 12.- 21. septembra pri príležitosti výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa pokladajú za zakladateľov byzantskej cirkvi na našom úz...

Vladyka Fülöp Kocsis navštívil gréckokatolícku farnosť Trebišov


Košice, 19. september (TSKE)Dňa 17. septembra farnosť Trebišov navštívil vladyka  Fülöp Kocsis – arcibiskup a metropolita z Maďarska. Jeho návšteva bola  príležitosťou bližšie spoznať osobnosť gréckokatolíckej cirkvi zo susednej krajiny tohto formátu. Vo svojej homílii ...

Návšteva kardinála Parolina vyvrcholila v Klokočove


Košice, 17. september (TSKE) Vyvrcholením návštevy Štátneho sekretára Svätej stolice kardinála Pietra Parolina na Slovensku bola púť ku Klokočovskej ikone presvätej Bohorodičky, do najväčšieho mariánskeho pútnického miesta Košickej eparchie. Spolu s pútnikmi z celej met...

Košická eparchia privítala kardinála Pietra Parolina


Košice, 16. september (TSKE) V popoludňajších hodinách 15. septembra pristálo lietadlo so Štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinim na letisku v Košiciach. Po prílete ho privítali fanfáry, deti s kyticou bielych ruží i mladí v krojoch s chlebom a so...

Košická katedrála oslávila sviatok svojej patrónky


Košice, 10. september (TSKE) Veriaci Košickej eparchie oslávili počas víkendu 9.-10. septembra chrámový sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky, ktorá je patrónkou košickej katedrály. Sobotný program začal už o 15:00h spoločnou modlitbou deviatej hodinky a malého sväten...

Slávnostné otvorenie školského roka vo Veľkých Slemenciach


Košice, 6. september (TSKE) V nedeľu 3. septembra 2023 otvorili v Cirkevnej materskej škole sv. Efréma s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Slemenciach nový školský rok. Slávnosť začala svätou liturgiou o 15:00 hod. v miestnom chráme Zostúpenia  Svätého Ducha, ktor...

Ünnepélyes tanévnyitó Nagyszelmencen


Kassa, szeptember 8. (TSKE) 2023. szeptember 3-án, vasárnap az elmúlt nyári hónapok után, 15.00 órai kezdettel ünnepi szent Liturgiával kezdték meg a Szent Efrém Egyházi Óvoda gyermekei az új tanévet a nagyszelmenci görögkatolikus  templomban. A gyerekek és szüleik öröm...

Slávnostné otvorenie nového školského roka na SOŠPg sv.Cyrila a Metoda


Košice, 6. september (TSKE) V pondelok 4. septembra otvorili nový školský na pedagogickej škole sv.Cyrila a Metoda. Začali slávnostnou svätou liturgiou v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, ktorú slávil o. Karol Knap, riadite...

Štátny sekretár Vatikánu navštívi Klokočov


Košice, 6. september (TSKE) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) 6. septembra zverejnila program návštevy Slovenska Štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom. Jeho oficiálna návšteva sa uskutoční v dňoch 14. – 16. septembra. V rámci svojho pobytu na...

Odpustová slávnosť v Dlhom Klčove


Košice, 4. september (TSKE) Gréckokatolícky chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky a veriaci v Dlhom Klčove vstúpili chrámovým sviatkom, 15. augusta 2023, do jubilejného roku 100-ročnice miestneho chrámu. V rámci jubilejných slávení, v nedeľu 3. septembra 2023, slávili sv...

Septembrová fatimská sobota v Klokočove


Košice, 2. september (TSKE) V prvú sobotu v mesiaci september sa konala Fatimská sobota na mariánskom pútnickom mieste v Klokočove. Program sa začal rozjímavým slávnostným ružencom, ktorý modlili seminaristi a mládež sobraneckého protopresbyterátu. Nasledovala tretia ho...