Aktuality z Košickej eparchie

Ikonu Kvetného víkendu privítali v Jovse


Košice, 12. jún (TSKE) V Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Jovse privítali 24. mája – 7. júna putovnú ikonu Kvetného víkendu. Tá bola na májovej fatimskej sobote Košickej eparchie  v Klokočove odovzdaná, aby ako príprava na budúcoročný Kvetný víkend, putovala po...

Svätodušné sviatky v michalovskej Bazilike minor


Košice, 10. jún (TSKE) V druhý júnový víkend 8. – 9. júna sa v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach uskutočnila eparchiálna slávnosť chrámového sviatku. Pozvanie košického eparchu Milana Chautura CSsR k spoločnému sláveniu Božskej liturgie tento rok p...

Štyria gréckokatolícki redemptoristi sú novými misionármi milosrdenstva


Košice, 9. jún (TSKE) Svätý Otec František, prostredníctvom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, ustanovil ďalších misionárov milosrdenstva. Stali sa nimi gréckokatolícki redemptoristi Jozef Jurčenko, Juraj Rak, Jaroslav Štelbaský a Maroš Dupnák. Dostali tak š

Vladyka Dimitrios Salachas oslavuje 80. narodeniny


Košice, 7. jún (TSKE) Emeritný vladyka pre gréckokatolíkov v Grécku, kyr Dimitrios Salachas (Δημήτριος Σαλαχας) sa v dnešný deň dožíva životného jubilea 80 rokov. Vladyka Dimitrios sa narodil 7. júna 1939 v Aténach. Ako mladík vstúpil v rodnom Grécku do malého seminá

Nová apoštolská administratúra pre gréckokatolíkov v Kazachstane a Strednej Ázii


Košice, 4. jún (TSKE) Prvého júna 2019 bola rozhodnutím pápeža Františka zriadená Apoštolská administratúra pre katolíkov byzantského obradu v Kazachstane a Strednej Ázii so sídlom v Karagande a bol ustanovený jej prvý apoštolský administrátor. Týmto rozhodnutím sa past...

Pozvánka na duchovnú obnovu Svätosť na dosah - Svätosť u (ne)zasvätených


Košická eparchia pozýva do Katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach prežiť svätodušný týždeň 9. – 16. júna s ľuďmi, ktorí sa svätými nenarodili, ale vďaka spolupráci so Svätým Duchom sa nimi stali. Počas týždňa bude v katedrále vystavený relikviár s relikvi...

Výlet košických farností


Košice, 31. máj (TSKE) Veriaci košických farností Staré Mesto a Nad Jazerom sa 25. mája zúčastnili výletu do prírody, ktorý sa koná každoročne. Cieľom bol Kapušiansky hrad nad obcou Kapušany pri Prešove. Viac ako sto účastníkov, medzi ktorými boli aj rodiny s malými deť

V košickej katedrále sa konali diakonské vysviacky


Košice, 31. máj (TSKE) Vo sviatok Nanebovstúpenia Pána prijali v košickej Katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky traja bohoslovci Košickej eparchie diakonát. Mário Cserep, Vladimír Hubbler a Peter Kasko prijali prvý stupeň kňazstva z rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ, sek...

V Poráči sa konal jubilejný festival duchovnej piesne Hospodi pomiluj


Košice, 29. máj (TSKE) V spišskej farnosti Poráč sa 26. mája konal jubilejný 10. ročník festivalu duchovnej piesne „Hospodi pomiluj“. Festival bol spojený s oslavou 20. výročia vzniku poráčskeho speváckeho zboru Dimitrios. Na festivale boli zastúpené spevácke zbory tak ...

Cyrilometodský spolok bilancoval


Košice, 28. máj (TSKE) V sídle Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach sa 25. mája uskutočnilo 8. valné zhromaždenie tejto kultúrno-náboženskej ustanovizne. Rokovaniu predchádzala svätá liturgia vo farskom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky. S prítomnými kňazmi j...

Mladí zo Spišskej Novej Vsi sa zúčastnili duchovnej obnovy


Košice, 22. máj (TSKE) V Kláštore Najsvätejšej Trojice vo Vranove nad Topľou-Lomnica sa 17. – 19. mája konala duchovná obnova pre chlapcov z Farnosti Premenenia Pána zo Spišskej Novej Vsi. Program duchovnej obnovy viedol kaplán otec František Engel, ktorý cez príbeh Dáv...

V Ruskej Bystrej sa konala slávnosť Košickej eparchie


Košice, 20. máj (TSKE) Pri príležitosti chrámového sviatku Prenesenia úctyhodných pozostatkov svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari sa 19. mája v Ruskej Bystrej konala slávnosť Košickej eparchie. Tá bola spojená s púťou mladých a rodín Košickej eparchie, ako ...

Slávnosť patróna Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach


Košice, 19. máj (TSKE) Slávnostná rozlúčka so štvrtákmi Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sa už tradične spája so slávnosťou jej patrónov, ktorá sa tentokrát konala 17. mája. V priestoroch školskej kaplnky sa slávnosti zúčastnili zás...

Kňazský deň Košickej eparchie


Košice, 14. máj (TSKE) Na košickom eparchiálnom úrade sa 14. mája uskutočnil Kňazský deň Košickej eparchie, ktorého témou znela Sociálno-morálne aspekty rodiny. Program otvoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spoločnou modlitbou Tretieho času. Následne o...

Košickí veriaci spoznali rehoľný život sestier Služobníc


Košice, 14. máj (TSKE) Pri príležitosti roka bl. Jozafáty, spoluzakladateľky Sestier Služobníc Nepoškvrneného Počatia Panny Márie mohli veriaci 12. mája v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky bližšie spoznať život rehoľníčok. V úvodnej katechéze otec Marti...

Turistický deň Košickej eparchie


Košice, 9. máj (TSKE) V stredu 8.mája sa asi 800 účastníkov zúčastnilo tradičného májového Turistického dňa Košickej eparchie. Tohtoročná trasa spojila brehy Vinianskeho jazera s vodami Zemplínskej Šíravy. Rada pre mládež Košickej eparchie spolu s kňazmi michalovskeho p...

Vyvrcholili biblické súťaže Prešovskej metropolie


Košice, 9. máj (TSKE) Metropolitné kolo Biblickej súťaže sa v školskom roku 2018/2019 konalo v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka na Juskovej Voli 6. - 7. mája. Program začal svätou liturgiou, ktorú slávil otec Ján Ducár, riaditeľ Katechetického úradu Košickej e...

Vladyka Cyril Vasiľ už desať rokov pôsobí ako sekretár Kongregácie pre východné cirkvi


Košice, 7. máj (TSKE) Dnešným dňom uplynulo 10 rokov, čo 7. mája 2009 pápež Benedikt XVI. menoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme vtedajšieho rektora Pápežského východného inštitútu otca Cyrila Vasiľa SJ. Súčasne bol vymenovaný za arcibiskup...

Fatimská sobota mladých v Klokočove


Košice, 4. máj (TSKE) V prvú májovú sobotu sa mariánski pútnici opäť vrátili do Klokočova, aby strávili túto fatimskú sobotu v modlitbe. Keďže to bola fatimská sobota mladých, celý program, počnúc mládežníckym ružencom a katechézou bol venovaný mladým. V krátkej prednáš

Cyklotúra Košickej eparchie po farnostiach Zemplína


Košice, 6. máj (TSKE) Vyše dvesto členný pelotón tvorený mladými, rodinami s deťmi a kňazmi Košickej eparchie v prvý májový deň vyštartoval s požehnaním vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, už na 20. ročník tradičnej májovej cyklotúry. V úvode sa všetci účas...