V Rumunsku vysvätili dvoch gréckokatolíckych biskupov

Košice, 22. jún (TSKE) Gréckokatolícka cirkev v Rumunsku zažila v nedeľu 21. 6. 2020 nevšednú slávnosť. V katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice, - centra gréckokatolíkov v Rumunsku v meste Blaj, - boli včera vysvätení dvaja noví gréckokatolícki biskupi. Vyše trojhodinovej liturgickej slávnosti predsedal kardinál Lucian Murešan, arcibiskup väčší a hlava Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi. Kardinál Lucian, ktorý nedávno oslávil 89 narodeniny, bol aj hlavným svätiteľom biskupských vysviacok. Spolusvätiteľmi boli vladyka Alexandru Mesian, biskup eparchie Lugoj, do ktorej je jeden zo svätencov ustanovený za pomocného biskupa a pomocný biskup archieparchie Fagaraš a Alba Julia, vladyka Claudiu – Lucian Pop. Obrad vysviacky oboch biskupov nasledoval ako obvykle v byzantskom obrade po malom vchode. Prvým svätencom bol Cristian Dumitru Crišan (1981), menovaný za pomocného vladyku pre Fagaraš a Alba Julia. Kyr Cristian absolvoval štúdia v Ríme a donedávna pôsobil ako duchovný rumunskej gréckokatolíckej misie v Paríži. Je predpoklad, že aj ako pomocný vladyka archieparchie bude pokračovať v pastoračnej starostlivosti o diasporu. Druhým novovysväteným vladykom je Călin Ioan Bot (1970), nový pomocný vladyka pre eparchiu Lugoj. V rokoch 2005-2017 bol rektorom seminára v meste Kluž, od roku 2007 bol protosynklom eparchie Kluž – Gherla. S menovaním dostal titulárne sídlo Abrittum, ktoré pred ním mal vladyka Ján Eugen Kočiš.

Veľmi zaujímavým bol pre biskupskú vysviacku predpísaný koberec s vyobrazením orla nad mestom, ktorý na Slovensku poznáme ako malý koberec kruhového tvaru pod nohy biskupa. Na tejto vysviacke však historický koberec s orlom nad mestom mal plochu niekoľko desiatok metrov štvorcových. Samotné odovzdávanie liturgických rúch po vysviacke prebiehalo pred ikonostasom a namiesto obvyklého gréckeho Axios, sa ozývala rumunská varianta spevu „je hodný“ – Vrednic este!

Rumunská gréckokatolícka cirkev dnes počíta okolo 500 000 veriacich, ktorí patria do eparchii Fagaraš a Alba Julia (archieparchia); Oradea, Lugoj; Kluž – Gherla; Maramureš; a sv. Bazila v Bukurešti. Okrem toho má cirkev aj eparchiu sv. Juraja v North Canton, Ohio, ktorej jurisdikcia zahŕňa celé USA a Kanadu.

Obom novým vladykom prajeme veľa duchovných milsotí v ich pastierskom poslaní. Na mnohaja i blahaja lita!


TSKE informoval Daniel Černý.