Do večnosti odišiel otec Michal Moskaľ

V Pondelok Svätého Ducha, 1. júna si vo veku 86 rokov k sebe Pán povolal svojho služobníka protojereja Michala Moskaľa, titulárneho kanonika. Pohrebné obrady sa uskutočnia 4. júna o 10.00 v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach. Po obrade budú jeho telesné pozostatky uložené na cintoríne v Dúbravke (okr.Michalovce).

Otec Michal Moskaľ sa narodil rodičom Jurajovi Moskaľovi (gr. kat.) a Anne r. Bakovej (rím. kat.) dňa 22.3.1934 v Dúbravke (okr. Michalovce). Mal štyroch súrodencov Máriu, Jána, Annu a Zuzanu. Pokrsteným bol 24.3.1934 v gréckokatolíckom chráme v Dúbravke.

Po skončení Ľudovej školy v rodisku začal v roku 1946 študovať na gymnáziu v Michalovciach, a tiež na Strednej koedukačnej škole v Michalovciach a znovu na gymnáziu, kde v roku 1953 úspešne zmaturoval. Po maturite absolvoval ročný abiturientský kurz so špecializáciou geodézia na Vyššej priemyselnej škole v Košiciach. Po jeho skončení nastúpil do pracovného pomeru v Ústave geodézie a kartografie v Prešove.

V rokoch 1954 až 1956 si vykonal základnú vojenskú službu v Bratislave. Po jej skončení pracoval v Ústave geodézie do roku 1966, kedy si prvýkrát podal prihlášku do kňazského seminára a na štúdium teológie na CMBF v Bratislave. Prijatý bol však až v roku 1968. Teologické štúdiá zakončil v roku 1972, kedy dňa 25. júna ho v Prešove vysvätil prešovský biskup blahoslavený Vasiľ Hopko.

Dňa 1.8.1972 bol dekrétom stanovený za správcu farnosti v Iňačovciach, kde pôsobil počas celého kňazského života. V roku 1984 bol prešovským biskupom Jánom Hirkom vymenovaný za titulárneho dekana, v roku 1991 ustanovený za michalovského okresného dekana a v roku 1994 bol vymenovaný za titulárneho kanonika gréckokatolíckej prešovskej diecézy.

Aktívnu kňazskú činnosť ukončil v roku 2000, odkedy trávil svoj čas na odpočinku v Michalovciach. Ako prejav vďaky za vernosť v službe Kristovej cirkvi mu vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup v roku 2011 udelil právo nosiť zlatý kríž a používať titul protojerej.

Svoju dušu odovzdal nadránom dňa 1.6.2020, v pondelok po sviatku Päťdesiatnice. Pohrebné obrady v michalovskej Bazilike minor spoločne vykonali arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor a vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

Večná mu pamiatka!