Vladykovia Cyril Vasiľ a Milan Chautur požehnali z lietadiel územie Košickej eparchie

Košice, 15. máj (TSKE) Košickí gréckokatolícki biskupi sa 14. Mája pripojili k modlitbovej iniciatíve pápeža Františka za odvrátenie pandémie Covid-19. V rámci tejto duchovnej aktivity prijali ponuku firmy TOMARK, slovenského výrobcu malých lietadiel, aby z paluby lietadla požehnali kópiou ikony Presvätej Bohorodičky z Klokočova, celé územie Košickej eparchie.

Gréckokatolíci na Slovensku si totiž v roku 2020 pripomínajú jubileum 350. výročia od slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove, ktorej pútnický chrám sa nachádza práve na území Košickej eparchie.

Zároveň si na paluby dvoch malých lietadiel, vladyka Milan Chautur CSsR a vladyka Cyril Vasiľ SJ, zobrali aj relikvie blahoslavených mučeníkov Gréckokatolíckej cirkvi. Po úvodnom Molebene k Presvätej Bohorodičke z Klokočova, požehnali biskupi obidve lietadlá. Následne leteli cez Košice, Trebišov, Sečovce, Veľké Kapušany a Sobrance až k Zemplínskej Šírave, na brehoch ktorej leží eparchiálne pútnické miesto Klokočov. Počas celej cesty tam ako aj pri návrate sa modlili posvätný ruženec, aby na príhovor Presvätej Bohorodičky, ktorá pred 350. rokmi prejavila slzami v Klokočove súcit so svojim trpiacim ľuďom, Boh požehnal Košickú eparchiu a pomohol všetkým prekonať pandémiu koronavírusu.

TSKE
Foto: Samuel Slota/Byzantinos