Júnová fatimská sobota v Klokočove

Košice, 6. jún (TSKE) Pútnický areál v Klokočove, v nadväznosti na čiastočné uvoľnenie opatrení, otvoril 6. júna svoje brány pútnikom Košickej eparchie, ktorí prišli na júnovú fatimskú sobotu. Program začal modlitbou posvätného ruženca, ktorú viedli mladí z Trebišovského protopresbyterátu. Zároveň sprevádzali celý program spevom. Po treťom čase nasledovala katechéza otca Róberta Demka, správcu farnosti Vojčice. Dotkol sa v nej témy modernizmu, ktorý zavrhuje všetko staré ako zlé, pohŕda tradíciou a autoritou. Citoval emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý neodsúdil túžbu po novom a modernom, avšak postavenom na stabilných základoch histórie.

Samotnú archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, za účasti vladyku Cyrila Vasiľa SJ, košického apoštolského administrátora a viacerých. Vladyka Cyril sa pútnikom prihovoril vo svojej kázni krátkou reflexiou na rodinné vzťahy, ktoré prešli skúškou pandémie a karantény. Zamyslel sa nad tým, čo robí rodinu rodinou, pričom vychádzal z občianskeho práva i praxe. Vyjadril vďaku Presvätej Bohorodičke, ktorej príhovor vzývali v čase pandémie nielen pre rodiny a žehnali eparchiu kópiou jej ikony z Klokočova.

Na záver sa košickí biskupi so všetkými prítomnými pomodlili Moleben ku Klokočovskej Bohorodičke. Keďže súčasťou júnovej fatimskej soboty bol zvyčajne program pre deti, biskupi požehnali všetky deti, osobitne tie, ktoré sa tento rok pripravujú na prvú svätú spoveď a ich rodičov.

TSKE informoval Richard Fučko.

Foto: Richard Fučko