Aktuality z Košickej eparchie

Putovná duchovná obnova s vladykom Cyrilom 2024


Košice, 29.marec (TSKE) Počas Kvetného víkendu ponúkla Rada pre mládež už druhý ročník Putovnej duchovnej obnovy s vladykom Cyrilom, na ktorej sa zúčastnilo 23 mladých pútnikov. Toto putovanie bolo pripodobnením putovaniu Ježiša so svojim učeníkmi, cez skúsenosť so vzkr...

Krížová cesta na Habeši v Sečovciach


Košice, 26. marec (TSKE) Vo štvrtok 21.3.2024 boli obyvatelia Habeša v Sečovciach svedkami mimoriadnej udalosti. Pod vedením o. Štefana Ančočika, jeho manželky a synov, sa mohli prvýkrát verejne pomodliť Krížovú cestu, ktorá prechádzala celým Habešom. Atmosféra počas mo...

Spovedná služba na železničnej stanici v Košiciach


Košice, 26. marec (TSKE) V týchto dňoch sa spoločne blížime k Veľkonočným sviatkom, počas ktorých si veriaci kresťania budú pripomínať smrť, trojdňové uloženie do hrobu a vzkriesenie Ježiša Krista. Dôležitejšie ako príprava jedál na tieto sviatky je príprava srdca člove...

Vladyka Cyril Vasiľ viedol duchovnú obnovu pre skautov na moravskom Velehrade


Košice, 25. marec (TSKE) Arcibiskup Cyril Vasiľ viedol od 14. do 17. marca duchovnú obnovu strážkyň a roverov RS z Federácie skautov Európy na českom Velehrade. Témou obnovy bola Cesta učeníka, ktorú vladyka predstavoval ako na živote sv. Petra a Pavla, tak aj sv. Cyril...

Animátorska škola - Od zážitkovej pedagogiky k neformálnemu vzdelávaniu


Košice, 20. marec (TSKE) Po februárovom dobrodružnom víkende sa Animátorská škola Košickej eparchie preniesla späť do domáceho prostredia Centra pre mládež sv. Jána Teológa v Dvoriankach. Snahou bolo nastaviť režim a poukázať aj na určité stále časti víkendov, preto ...

Duchovná obnova pre manželky kňazov


Košice, 18. marec (TSKE) V pastoračnom centre farnosti Košice – Staré Mesto sa dňa 16. marca uskutočnila duchovná obnova pre manželky kňazov Košickej eparchie. Pomaly sa vytvára pekná a najmä potrebná tradícia týchto stretnutí. Organizácie sa ujal o. Michal Hospodár a o...

PODEĽME SA! A POMÔŽME 2024


Pozývame Vás zapojiť sa aj v tomto Pôstnom období do 18. ročníka akcie Podeľme sa! 2024. Udržanie bývania nízkopríjmových rodín s deťmi je jedným z najzávažnejších problémov ochrany rodiny ako takej na Slovensku.  Ochrany pred jej bezdomovectvom. Každá tretia rodi...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 11. – 17. marec 2024


Pondelok 11. marec Rím – pracovná cesta Utorok 12. marec Rím – pracovná cesta Streda 13. marec 9.00 Košice - Eparchiálny úrad: Spoločná dekanská porada Košického a Spišskonovoveského dekanátu 10.00 Košice -Agenda 18.00 Košice - katedrála: Veľký kajú

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 4. – 10. marec 2024


Pondelok 4. marec Košice - Lorinčík: plénum KBS  Utorok 5. marec Košice - Lorinčík: plénum KBS  Streda 6. marec Košice - Lorinčík: duchovná obnova KBS Štvrtok 7. marec Košice - Lorinčík: duchovná obnova KBS Piatok 8. marec Košice - Lo...

Marcová fatimská sobota


Košice, 5. marec (TSKE) Prvú sobotu v mesiaci marec 2.3.2024 sa konala pravidelná fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach. Program sa začal bolestným svätým ružencom a nasledovala modlitba tretieho času. V katechéze na tému "Ježišova modlitba" otec Jozef Vaszil...

Vladyka Cyril Vasiľ SJ sa stretol s kňazmi Košickej eparchie na dôchodku


Košice, 5. marec (TSKE) V nedeľu 3. marca sa vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, stretol s kňazmi Košickej eparchie, ktorí sú v dôchodkovom veku a s kňazskými vdovami. Stretnutie sa koná každoročne ako spomienka na tajomstvo stretnutia maléh...

“Putovna” Cer´kov z molodŷma


Košice, 3. marec (TSKE) Duchovno-edukačné podujatia projektu Cer´kov z molodŷma organizuje O.Z. molodŷ.Rusynŷ už sedem rokov. Tento rok bol koncept projektu trochu pozmenený a pripravili sa podujatia “putovného” charakteru. Prvé tohtoročné podujatie sa uskutočnilo ...

Katechézy Dobrého pastiera – Metodický seminár


Košice, 24. február (TSKE) vo štvrtok 22. februára sa v priestoroch Eparchiálneho úradu v Košiciach konal metodický seminár organizovaný Eparchiálnym katechetickým úradom sv. prvomučeníka Štefana. Tentokrát sa na ňom zúčastnili nielen kňazi a katechéti vyučujúci náb...

Aktualizačné vzdelávanie učiteľov SOŠPg v Prahe


Košice, 23. február (TSKE) V dňoch 21. – 23. februára sa učiteľský zbor našej strednej pedagogickej školy zúčastnil aktualizačného vzdelávania v Prahe. Hlavným bodom programu bola prednáška českého kňaza, teológa, molekulárneho biológa, bioetika a pedagóga Karlovej univ...

Veľký pôst v Rómskej misii Sečovce


Košice, 23. február (TSKE) V piatok 16. februára sa v Trnávke slávila sv. liturgia vopred posvätených darov, ktorá bola spojená aj s posvätením kolivy. Na tejto sv. liturgii sa prvýkrát zúčastnili aj miništranti z Rómskej misie, pre ktorých to bola nová skúsenosť v ich ...

Púť manželov a rodín do Litmanovej


Košice, 20. február (TSKE) Rada pre rodinu košickej eparchie pripravila v rámci Národného týždňa manželstva (NTM) 2024 v sobotu 17.2.2024 Púť manželov a rodín do Litmanovej. Púť začala modlitbou svätého ruženca, ktorú viedli manželky kňazov Anna Matejovská a Alena Maďar...

Stretnutie spoločenstva SKALA s vladykom Cyrilom Vasiľom


Košice, 19. február (TSKE) Na Prvú pôstnu nedeľu sa členovia spoločenstva SKALA (kňazských a laických rodín) stretli v Košiciach s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, košickým eparchiálnym biskupom. Stretnutie s názvom Deň s vladykom má už niekoľko rokov pevné miesto v kalendá

V Košiciach si pripomenuli odchod do večnosti sv. Konštantína Filozofa


Košice, 19. február (TSKE) V nedeľu 18. februára sa stretli členovia a priaznivci Spolku sv. Cyrila a Metoda v Košiciach-Terase, aby si pripomenuli 1155. výročie blaženého skonu sv. Konštantína-Cyrila. Slávnostnú sv. liturgiu, obetovanú za všetkých živých členov spolku,...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 19. – 25. február 2024


Pondelok 19. február 8.45 Košice - Eparchiálny úrad: Ekonomická rada 9.30 Košice - Eparchiálny úrad: stretnutie protopresbyterov 13.00 Košice - Eparchiálny úrad: Ekonomická rada Utorok 20. február 16.00 Bratislava - odovzdávanie ceny Fra Angelica Stred...

NTM vo farnosti Poruba pod Vihorlatom


Košice, 19. február (TSKE)Už tradične sa aj v tomto roku, manželské páry z Gréckokatolíckej farnosti Poruba pod Vihorlatom stretli v sobotu 17.februára v rámci Národného týždňa manželstva. Stretnutie začalo svätou liturgiou s požehnaním manželských párov. Tu si manželia...