Gréckokatolíci prišli do Ríma ďakovať Svätému Otcovi

Rím, 29. apríl (TSKE) V piatok 29. apríla začali gréckokatlíci zo Slovenska svoju púť vo Večnom meste. Spolu s celou slovenskou katolíckou cirkvou prišli poďakovať pápežovi za jeho minuloročnú návštevu Slovenska a osobitne za historické spoločné slávenie archijerejskej svätej liturgie v Prešove.

Skoro 400 pútnikov z celého Slovenska sa v piatok popoludní zhromaždilo v bazilike Santa Maria Maggiore, kde sa zjednotili pri slávení sv. liturgie, ktorej predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup-košický eparchiálny biskup. Práve v tejto bazilike bola v rámci liturgie pred rokom vystavená aj jubilujúca Klokočovská ikona, ktorá 29. júna 2021 zdobila hlavný oltár počas sv. omše slávenej pápežom Františkom.

Vo svojej homílii arcibiskup Vasiľ pripomenul dôležitosť miesta, na ktorom sa začína ďakovná púť a naše rímske vzdávanie vďaky. Bazilika na rímskom kopci Esqulino všetkým veriacim cez tu prítomné jasličky pripomína predovšetkým tajomstvo vteleného Slova, ktoré sa stalo telom. Všetkých katolíkov táto pápežská bazilika pozýva k ďakovaniu za nástupcu apoštola Petra. Gréckokatolíci tu môžu ďakovať za slovanské liturgické knihy, ktoré sem priniesli sv. Cyril a Metod. Moderné dejiny gréckokatolíkov sú spojené s Rímom aj prostredníctvom biskupskej vysviacky bl. biskupa a mučeníka P. P. Gojdiča, ktorý bol vysvätený pred 95 rokmi. Osobné dejiny arcibiskupa Vasiľa sú spojené s hlavnou mariánskou bazilikou prostredníctvom jeho biskupskej vysviacky. Dnešná liturgia je začiatkom vďakyvzdávania za návštevu pápeža Františka na Slovensku a v Prešove. Ďakujeme v Ríme za návštevu Svätého Otca, ale zároveň tu prednášame naše modlitby a prosby za cirkev na Slovensku.

V závere svätej liturgie vladyka Cyril odovzdal slovo otcovi Petrovi Horváthovi, ktorý predstavil dar pre Svätého Otca. Ide o ikonu Kristovej tváre - Mandylion. Veriaci spoločenstva Skala - spoločenstva kňazských a laických rodín sa 1072 hodín nepretržite modlilo za vojnou zmietanú Ukrajinu a za to, aby v tvárach ľudí utekajúcich z Ukrajiny sme všetci spoznali tvár Krista.

Bazilika Panny Márie Väčšej je miestom, kam pravidelne prichádza pápež František, aby pred ikonou Salus populi Romani prosil za svoje Apoštolské cesty. Pre Slovákov a gréckokatolíckov je táto hlavná mariánska bazilika dôležitá aj kvôli tomu, že tu boli sv. Cyrilom a Metodom položené na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a zaznela tu pred viac ako 1150 rokmi liturgia aj v staroslovienčine.

TSKE

Foto: TSKE