Arcibiskup Cyril Vasiľ prijal zástupcov rusínskeho Spolku sv. Jána Krstiteľa

Košice 28. november (TSKE) Vo štvrtok 26. novembra prijal vladyka Cyril Vasiľ v priestoroch Gréckokatolíckeho eparchiálneho úradu v Košiciach zástupcov Spolku sv. Jána Krstiteľa (Obščestvo sv. Joana Krestiteľa). Ide o spolok, ktorý založil v roku 1862 rusínsky buditeľ Alexander Duchnovič a schválil prešovský biskup Jozef Gaganec. Tento spolok, ktorý už koncom 19. storočia prestal byť činný, obnovili rusínski gréckokatolícki kňazi v roku 2003. Spolok má cirkevné schválenie a je zaregistrovaný aj na Ministerstve kultúry SR. V súčasnosti  má okolo  640 členov. Úlohou Obščestva sv. Joana Krestiteľa je rozvíjať osvetovú činnosť medzi gréckokatolíckymi rusínskymi veriacimi a jeho pôsobnosť zasahuje celé územie Slovenska. 

Prítomní kňazi (J. Popovec, M. Kostilnik, M. Jasik a I. Barna) poinformovali vladyku Cyrila o aktivitách, publikačnej činnosti a plánoch spolku. V týchto dňoch spomínaný spolok vydal Gréckokatolícky rusínsky kalendár na rok 2021 a v blízkej budúcnosti chce vydať rusínsku modlitebnú knihu „Radujte sja v Hospoďi“. Do tlače je pripravený aj rusínsky preklad celého Nového zákona. Vladyka Cyril prítomných kňazov povzbudil k ďalšej činnosti v Spolku sv. Jána Krstiteľa pre duchovné obohatenie života rusínskych gréckokatolíckych veriacich, vyjadril svoju podporu a zároveň udelil svoje požehnanie.

Na pamiatku prvého stretnutia zástupcov Spolku sv. Jána Krstiteľa odovzdal vladykovi Cyrilovi vlastnoručne vyrezávanú ikonu sv. Damaskina otec Jaroslav Popovec, ktorý je dlhoročným predsedom spomínaného  spolku. Stretnutia sa zúčastnil aj o. Kassián Drozd, synkel (biskupský vikár) pre rusínskych a ukrajinských veriacich Košickej eparchie. O ďalšej činnosti a aktivitách spolku sú informácie na internete (www.artos.wbl.sk).  


TSKE informoval Spolok sv. Jána Krstiteľa

Foto: Spolok sv. Jána Krstiteľa