Deň otvorených dverí Strednej odbornej školy služieb a priemyslu sv. Jozafáta

Košice, 12. december (TSKE) Najväčšia škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie otvorila svoje brány pre žiakov základných škôl. Deviataci tak mohli spoznať mnohé aktivity @Strednej odbornej školy služieb a priemyslu sv. Jozafáta – rôzne odbory, kurzy, exkurzie, stáže, súťaže, odborné stáže, zahraničnú prax, nové odbory, ktoré otvára škola v súvislosti s príchodom automobilky Volvo, aktivity Centra odborného vzdelania a prípravy pre hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch. Počas tohto dňa sa so svojimi úspechmi a vynálezmi prezentovala aj Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, s ktorou škola spolupracuje. Mnohí návštevníci žasli nad vybavením učební a jednotlivých pracovísk, nad šikovnosťou, kreativitou študentov odbornej školy, nad skvelou atmosférou v škole. Mnohí si mohli aj pochutnať na skvelých jedlách, nápojoch a dezertoch a je úžasné, že mnohí si aj vyskúšali prípravu jedál, nápojov, rôzne hry. Ďakujeme všetkým, ktorí školu navštívili a veríme, že takýto úspešný deň otvorených dverí, plný spokojných návštevníkov bude aj v budúcich rokoch.

TSKE