V košickej katedrále zazneli vianočné koledy

Košice, 28. december (TSKE) V deň sviatku svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana v stredu 27. decembra sa v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky uskutočnil druhý ročník koncertu pod názvom Vianočná koleda. V rámci koncertu vystúpil deti z farnosti Košice-Staré mesto, bohoslovecký zbor sv. Romana Sladkopevca, veriaci z ukrajinskej komunity v Košiciach, rodina Kandráčova, domáci Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda a spolu s nimi aj sólisti Lea a Filip Demekovi s hudobným doprovodom. Koncert bol zavŕšený spoločnou skladbou Tichá noc, svätá noc. Osobitým hosťom koncertu bol vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie a bratislavský eparchiálny biskup. V závere večera sa prítomným prihovoril preosvietený vladyka Cyril Vasiľ SJ, a zároveň všetkým udelil svoje požehnanie. Vianočná koleda nebola iba o krásnych spevoch a vinšovaní, ale aj o pripomenutí si dôležitosti oslavovať narodenie Nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

TSKE informovala Gabriela Škumaničová

Foto: Jozef Kmec