Spovedná služba na železničnej stanici v Košiciach

Košice, 26. marec (TSKE) V týchto dňoch sa spoločne blížime k Veľkonočným sviatkom, počas ktorých si veriaci kresťania budú pripomínať smrť, trojdňové uloženie do hrobu a vzkriesenie Ježiša Krista. Dôležitejšie ako príprava jedál na tieto sviatky je príprava srdca človeka aj vo sviatosti zmierenia. Preto sa kňazi Košickej eparchie už po piaty krát v spolupráci so ŽSR  a Železničnou stanicou v Košiciach rozhodli poskytnúť možnosť svätej spovede v priestoroch stanice.

Počas nasledujúcich troch dní (štvrtok 28.3., piatok 29.3. a v sobotu 30.3.) na železničnej stanici v Košiciach budú gréckokatolícki kňazi v časoch 09:00 - 13:00 vysluhovať sviatosť zmierenia, a to konkrétne na 2. poschodí (výstup z eskalátora a smer k výťahu v rohu) košickej železničnej stanice.