Vladyka Cyril Vasiľ viedol duchovnú obnovu pre skautov na moravskom Velehrade

Košice, 25. marec (TSKE) Arcibiskup Cyril Vasiľ viedol od 14. do 17. marca duchovnú obnovu strážkyň a roverov RS z Federácie skautov Európy na českom Velehrade. Témou obnovy bola Cesta učeníka, ktorú vladyka predstavoval ako na živote sv. Petra a Pavla, tak aj sv. Cyrila a Metoda. Príklad svätých slúžil ako vzor pre reflexiu vlastnej duchovnej cesty. Dobové reálie pomohli dotvoriť návšteva archeoskanzenu Modrá, ktorý predstavuje opevnenú osadu z dôb Veľkej Moravy a výstup na hradisko sv. Klimenta, tzv. Klimentek. Veľmi obohacujúcou bola aj návšteva Baziliky Nanebovzatia Panny Márie a svätého Cyrila a Metoda, ako aj jej podzemia. V bazilike vladyka celebroval sv. liturgiu a tiež predsedal sv. omši v nedeľu.  

TSKE informoval Kamil Nemčík 

Foto: FSE