Vladyka Szilárd Keresztes oslávil 90 rokov

Košice 19. júl (TSKE) Emeritný gréckokatolícky vladyka Szilárd Keresztes oslávil 19. júla 2022 svoje deväťdesiate narodeniny. Narodil sa 19. júla 1932 v obci Nyíracsád v župe Hajdú-Bihar vo východnom Maďarsku. Po maturite bol jedným z prvých bohoslovcov vo vtedy novozaloženom seminári sv. Atanáza v meste Nyíregyháza, kde študoval v rokoch 1950 až 1955.

Kňazskú vysviacku prijal z rúk vladyku Mikuláša (Miklósa) Dudáša OSBM 7. augusta 1955. Doktorát posvätnej teológie dosiahol v roku 1957 na univerzite Petra Pázmaňa v Budapešti. Pastoračne pôsobil v Budapešti a Nyíregyháze. Od roku 1966 pokračoval v štúdiách na Pápežskom východnom ústave v Ríme. Roku 1970 bol menovaný za kanonika kapituly.

7. januára 1975 vydala Svätá stolica rozhodnutie, ktorým ustanovila pre Maďarsko po smrti biskupa Dudáša dvoch biskupov, sídelného biskupa Imre Timka pre Hajdúdorožskú eparchiu a exarchát v meste Miškovec (Miskolc) a pomocného biskupa, v osobe Szilárda Keresztesa. Za titulárne sídlo mu bolo dané mesto Chunavia, inak nazývané Nový Epirus, nachádzajúce sa na území dnešného Albánska.

8. februára 1975 bo vysvätený na biskupa, pričom hlavným svätiteľom bol už spomínaný biskup Imre Timko, ktorému asistoval vladyka Joakim Segedi z eparchie Križevci a biskup József Cserháti z historického biskupského mesta Pécs (po slovensky Päťkostolie). V rokoch 1975 až 1988 bol biskupským vikárom pre Budapešť. Po smrti biskupa Timka v marci 1988 bol vladyka Szilárd Keresztes menovaný 30. júna 1988 za sídelného biskupa eparchie Hajdúdorog a apoštolského administrátora vtedajšieho exarchátu Miškovec (Miskolc). Po dosiahnutí veku 75 rokov pápež Benedikt prijal 10. novembra 2007 rezignáciu vladyku Szilárda z oboch úradov.

Vladyka Szilárd v roku 2008 ako hlavný svätiteľ vysvätil svojho nástupcu na biskupskom tróne eparchie Hajdúdorog, vladyku Filipa Kočiša (Kocsis Fülöp), ktorý sa v roku 2015 stal arcibiskupom a prvým metropolitom Gréckokatolíckej cirkvi v Maďarsku. Takto Boh doprial vladykovi Szilárdovi vidieť nebývalý rozkvet jeho cirkvi.

Po páde komunizmu otvoril vladyka Szilárd brány seminára v meste Nyíregháza aj pre maďarský hovoriacich bohoslovcov z územia Slovenska, či Ukrajiny. Jedným z najväčších pamätníkov jeho doby je nová budova gréckokatolíckej vysokej školy sv. Atanáza v Nyíregyháze, ktorá je dnes afiliovaná s Pápežským východným inštitútom v Ríme a patrí medzi najlepšie európske teologické vysoké školy. Vzdelanie mu vždy ležalo na srdci a preto k výpočtu jeho pôsobenia patrí založenia viacerých gréckokatolíckych škôl a škôlok na území Maďarska.

Obrovskou duchovnou posilou pre maďarských gréckokatolíkov, ale aj pre gréckokatolíkov zo Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny, bola Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho, ktorú v auguste 1991 – krátko po páde komunizmu – slávil svätý pápež Ján Pavol II. spolu s vladykom Szilárdom v areáli pútnického miesta v Máriapócs.  

Naši veriaci mali možnosť ho stretnúť nielen pri návšteve Maďarska, ale aj na našom území, kam prichádzal až donedávna na rozličné slávnosti našej cirkvi.

Vladyka Szilárd nezaháľa ani v tak pokročilom veku a doteraz spolupracuje na novom preklade Biblie do maďarského jazyka.

Pripájame sa aj my ku gratulantom v dnešný deň a s radosťou prevolávame: Na mnoho rokov, vladyka!


TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Byzantinohungarica, Vasarnap, nyirgorkat.hu, FB Magyar görögkatolikusok