Púť synov a otcov

Košice 22. jún (TSKE) V sobotu, 19. júna, sa konal druhý ročník Púte synov a otcov Košickej eparchie. Trasa púte viedla z  Gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Kojšove na Folkmarskú skalu. Popri spoločnom kráčaní prežili synovia a otcovia výnimočný čas spoločných rozhovorov, zaujímavých katechéz a modlitby za ich vzájomný vzťah.

V úvode privítal vyše sto pútnikov o. Tomáš Labanič, administrátor farnosti Kojšov, a predstavil im miestny chrám. Následne sa slova ujal slova vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup. Vyjadriac radosť zo spoločného kráčania synov a otcov zveril priebeh Púte Božiemu Synovi modlitbou Akatistu k Ježišovi Kristovi. Ten sa na etapy modlil počas celej púte. Pozvanie putovať so synmi a otcami prijal aj univerzitný kaplán doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS., ktorý sa dlhodobo venuje témam mužstva a otcovstva. „Muži majú silu. A tá sila je dobrá.“ Prihovoril sa spoločne synom a otcom o. Juraj a povzbudil ich, aby otcovia hovorili synom o svojom detstve, čo mali radi, aké prekážky v živote zdolali, či o tom, čoho sa báli, resp. aj o svojich prehrách. Práve otcovia majú vplyv na to, aby sila ich synov sa stala tvorivou a nie ničiacou.

Prudké stúpanie na vrchol dalo mnohým zabrať.  Avšak výhľad z Folkmarskej skaly dodal všetkým novú energiu. Po vychutnaní si víťazstva zo zdolaného cieľa pokračoval  program vychutnaním si skvelého guľášu. O ten sa postarali veriaci z farnosti Kojšov. Vyvrcholenie Púte synov a otcov tvorili tri body. Prvým boli slová o. Juraja, ktorý sa tentokrát prihovoril samostatne otcom o spôsoboch sprevádzania synov. Medzitým sa synom venoval vladyka Cyril a spoločne si zahrali niekoľko hier. Druhý bod patril času otca so svojimi synmi. Počas neho boli otcovia pozvaní odovzdať synom slová na budovanie ich charakteru muža. Tretí bod programu tvorilo vyrábanie kožených remienkov. Tie spolu vyrábali otcovia so svojimi synmi a mali odrážať dôležitý odkaz otca pre svojho syna.

Druhý ročník Púte synov a otcov organizovala Rada pre mládež Košickej eparchie v spolupráci s farnosťou Kojšov. Mnohí si z nej odniesli skúsenosť sily zo spoločného času otca so synom, či zaujímavé poznatky o budovaní tohto výnimočného vzťahu. Vladyka Cyril si k tomu z Púte synov a otcov odniesol aj vzácny dar – vyrezávanú pútnickú palicu, ktorú mu darovali veriaci z farnosti Kojšov.

TSKE informoval Milan Kmec

Foto: Milan Kmec