Deň rodiny v michalovskej gréckokatolíckej farnosti

Košice 22. jún (TSKE) V nedeľu 19. júna, v rámci slávenia 2. nedele po Zostúpení Svätého Ducha, sa v michalovskej gréckokatolíckej farnosti uskutočnil Deň rodiny. Dopoludňajší program začal sv. liturgiou, v ktorej sa prihovoril otec Maroš Rinik, miestny farár a protopresbyter (dekan) Michalovského protopresbyterátu. Vychádzal z evanjelia o povolaní prvých učeníkov do služby hlásania radostnej zvesti Evanjelia. Rovnako aj každý veriaci človek má byť naplnený Svätým Duchom a prinášať radosť a nádej pre tento svet.

Popoludní program pokračoval modlitbou Akatistu za požehnanie rodín celého mesta. V areáli farského dvora vystúpila nová gospelová skupina Emanuel, ktorú sprevádzal slovom otec Emil Zorvan, člen Rady pre mládež. Tento deň prítomným priniesol radosť zo stretnutia, hry, tanec a družné rozhovory všetkých vekových kategórii v spolupráci s animátormi, Katolíckym skautingom, OZ Roszievač a členmi Farskej rady pod ikonou Klokočovskej Bohorodičky, útočiska každej rodiny. Deň rodiny bol ukončený spoločným kňazským požehnaním prítomných otcov a rehoľníkov.

TSKE informoval Samuel Rinik

Foto: Samuel Rinik