Vyjadrenie otca arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ k osobe zosnulého kardinála Jozefa Tomka

Košice 8. august (TSKE)Vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup spolu s duchovenstvom a veriacimi Košickej eparchie so zármutkom prijal informáciu o odchode do večnosti otca kardinála Jozefa Tomka. Vladyka Cyril sa spolu so zamestnancami Eparchiálneho úradu dnes ráno namiesto ranných modlitieb pomodlil panychídu za dušu zosnulého kardinála Tomka. Prinášame vám prvé vyjadrenie otca arcibiskupa Cyrila k osobe zosnulého kardinála Jozefa Tomka.

TSKE