Cirkevní predstavitelia sa stretli s maďarským štátnym tajomníkom Miklósom Soltészom


Košice, 3. apríl (TSKE) Štátny tajomník Maďarska pre cirkevné a národnostné vzťahy Miklós Soltész sa stretol 29. marca 2022 v Dunajskej Strede s predstaviteľmi kresťanských cirkví a židovskej komunity.

Podujatia sa zúčastnili: Róbert Kiss, generálny vikár trnavského arcibiskupa,  Vojtech Boháč, biskupský vikár Gréckokatolíckej eparchie Košice, Attila Palcsó z reformovanej cirkvi, László Szakál, dekan Dunajskej Stredy, Olivér Nagy, evanjelický farár Dolné Saliby, Antal Pasternák, predseda Židovskej obce Komárno a Krisztián Forró, predseda strany Aliancia - Szövetség.

Predmetom stretnutia bola situácia a vývoj cirkví na Slovensku, humanitárna pomoc cirkví v súvislosti so zmierňovaním následkov vojny pre utečencov a podpora obnovy sakrálnych pamiatok cirkví.

Na stretnutí sa štátny tajomník poďakoval všetkým cirkvám za ich angažovanosť a promptnú organizáciu pomoci od prvej chvíle vypuknutia vojny. Zdôraznil dôležitosť podpory cirkví, ktoré ukázali, že sú dôležitou súčasťou spoločnosti, ktorá sa aj v takýchto prípadoch môže na jej členov spoľahnúť. 

Po stretnutí sa konala tlačová konferencia, ktorej priebeh si môžete pozrieť na tomto linku (maď.).

Foto: ma7.sk, Nagy Attila/dunaszerdahelyi.sk