Konferencia Visegrad Fund

Košice, 17. marec (TSKE) Dňa 9. marca 2022 sa v Základnej škole Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Kapušanoch, v rámci V4, konala Medzinárodná konferencia mládeže.

Témou konferencie bolo mučeníctvo z pohľadu dnešnej doby. Žiaci základnej školy si na konferencii mohli vypočuť prednášky uznávaných cirkevných a verejných činiteľov o živote biskupa Pavla P.Gojdiča a o živote blahoslavenej Sáry Sálkaházy. Konferenciu ukončila návšteva relikvie v gréckokatolíckom chráme vo Veľkých Kapušanoch.

Táto konferencia prispela k zvýšeniu vedomostí žiakov.

TSKE informoval Iván Barnabás
Foto: Cristian Birkas