Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ: „Hranice s Ukrajinou sa stali medzníkom ľudskosti“

Košice, 6. marec (TSKE) V sobotu 6. marca navštívil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup spolu s Mons. Jozefom Haľkom, predsedom Rady KBS pre migrantov a utečencov miesta prvého kontaktu ako aj hraničné priechody, kde kňazi, seminaristi a dobrovoľníci Košickej eparchie a ďalších organizácii poskytujú humanitárnu pomoc utečencom. Dôvodom návštevy bola pomoc, povzbudenie a hľadanie ďalších možností lepšej koordinácie aktivít pre utečencov z Ukrajiny. Rada pre migrantov a utečencov KBS koordinuje na celonárodnej úrovni aktivity Katolíckej cirkvi na Slovensku v prospech utečencov z Ukrajiny.

Okrem železničnej stanice v Košiciach, navštívili cestou na východnú hranicu aj železničnú stanicu v Michalovciach. Pomoc a prvý kontakt s utečencami tam koordinuje gréckokatolícky farský úrad Košickej eparchie v Michalovciach spolu s ďalšími dobrovoľníkmi. Michalovce sa stali prvým prestupným železničným uzlom na východnom Slovensku pre matky s deťmi, ktoré sem prichádzajú z Vyšného Nemeckého a Uble a odtiaľ pokračujú vlakom ďalej na západ.

Vo Vyšnom Nemeckom navštívili obidvaja biskupi gréckokatolícky farský úrad, ktorý sa stal v prvých dňoch utečeneckej krízy azylovým miestom pre matky s deťmi. V súčasnosti už slúži ako koordinačné zázemie a sklad humanitárnej pomoci pre dobrovoľníkov slúžiacich utečencom priamo na hranici.

Dôležitou zastávkou ich návštevy bol priamo hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom. Okrem stretnutia so zástupcami jednotlivých inštitúcii a pomáhajúcich organizácii sa obidvaja biskupi zapojili do konkrétnej pomoci utečencom. Po stretnutí sa zhodli sa na tom, že prítomnosť kňazov, seminaristov a zasvätených osôb v prvej línii pomoci je dôležitým faktorom vzbudzujúcim dôveru utečencov a dodávajúci im základný pocit bezpečia. Ukrajinci ako vysoko religiózny národ vyhľadávajú duchovné osoby v tejto kritickej situácii nielen za účelom poskytnutia základnej humanitárnej pomoci, ale predovšetkým s prosbou o modlitbu a požehnanie pri ich ďalšej ceste na západ. Zabezpečenie dostatočnej psychologickej a duchovnej pomoci pre utečencov ako aj dobrovoľníkov priamo na miestach prvého kontaktu s utečencami je ďalšou výzvou pre katolícku cirkev na Slovensku.

Arcibiskup Cyril Vasiľ z tohto miesta znova apeloval na svedomie sveta a všetkých ľudí dobrej vôle. Ako povedal, hranice s Ukrajinou sa stali hranicami humanity, medzníkom našej ľudskosti, ktorá sa nemôže unaviť po týždni nepretržitej pomoci. Vyzval všetkých, aby aj v ďalších dňoch nezabúdali, že sú tu ľudia, ktorí bez vlastného zavinenia utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú našu pomoc. Osobitne sa obrátil na zasvätené osoby, ktorých prítomnosť na hranici je v týchto dňoch nenahraditeľnou. Biskup Haľko vyzval mladých z celého Slovenska, aby sa zapojili do dobrovoľníckej činnosti na východnom Slovensku a pomohli odľahčiť a vystriedať miestnych dobrovoľníkov, ktorú už začínajú pociťovať únavu a vyčerpanie.

Obidvaja biskupi navštívili aj hraničný priechod Veľké Slemence. Tam miestna gréckokatolícka farnosť a kňazi z okolia od prvej chvíle spolupracujú so Spišskou diecéznou charitou a našli účinný model efektívnej a dobre koordinovanej pomoci matkám a ich deťom utekajúcim z Ukrajiny.

V Sobranciach biskupi navštívili miestnu gréckokatolícku farnosť, ktorá sa stala centrálnym skladom humanitárnej pomoci Košickej eparchie pre Ukrajinu. Pod miestnym chrámom a v jeho okolí niekoľko desiatok dobrovoľníkov z celého Slovenska prijíma, triedi a nakladá a posiela humanitárnu pomoc cez hranice do Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Užhorode. Odtiaľ je pomoc distribuovaná kňazmi, seminaristami a dobrovoľníkmi Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie ďalej.

TSKE

Foto: TSKE