V Choňkovciach prezentovali publikáciu o dejinách farnosti

Košice 2. august (TSKE) V nedeľu 30. júla slávili v Choňkovciach archijerejskú svätú liturgiu. Hlavným slúžiacim bol vladyka Milan Chautur CSsR spolu s ďalšími kňazmi (o. Michal Hospodár – podpredseda Spolku sv. Cyrila a Metoda, o. Marek Horňák a o. Ján Horňák – vnuci o. Michala Horňáka, ktorý pôsobil v tejto farnosti). V príhovore vladyka poukázal na potrebu poznať svoje korene a upriamil na potrebu posilňovať sa eucharistickým chlebom počas pozemského putovania. Po liturgii nasledovalo uvedenie a požehnanie knihy s názvom Dejiny farnosti Choňkovce a taktiež boli požehnané obrazy chrámov farnosti, ktoré namaľoval Paulus Ploier, rakúsky maliar maľujúci ústami. Autorom knihy o dejinách farnosti je Vavrinec Žeňuch z Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Kniha mapuje dejiny farnosti chronologicky. Autor poukazuje na vznik dediniek, ktoré tvoria farnosť, ako aj príchod obyvateľov východného rítu, ktorých potomkovia sú dnešní farníci Choňkoviec. Idea vzniku knihy o dejinách farnosti bola spoločným dielom autora Vavrinca Žeňucha a správcu farnosti Jozefa Fabišíka. Systematický výskum trval od roku 2019, spočíval v návšteve viacerých archívov a iných pamäťových inštitúcií na Slovensku, Ukrajine, Maďarsku a Rumunsku. Pri širokej heuristike sa podarilo zistiť, že farnosť Choňkovce vznikla 11. marca v roku 1666. Nakoľko 355. výročie vzniku farnosti pripadlo na dni počas pandemického obdobia (marec 2021), bola slávnosť preložená na neurčito. Dodatočne si ich farníci pripomenuli 27. marca 2022 na štvrtú nedeľu vo Veľkom pôste, keď farnosť navštívil košický vladyka Cyril Vasiľ SJ.

V roku 2022 po epidemických uvoľneniach pokračoval autor v aktívnom výskume, zvlášť na Ukrajine, kde výskum spomalil vojnový konflikt. Celkové práce sa podarili finalizovať až v roku 2023 a výsledkom je 336 stranová kniha s názvom Dejiny farnosti Choňkovce. Kvalitu knihy potvrdili aj dvaja recenzenti: prof. Ján Lášek, D. h c. (mult.) z Karlovej univerzity v Prahe a Mgr. Daniel Černý, PhD., riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme. Kniha sa tak stala dielom, ktoré špičkovo mapuje dejiny farnosti ukotvené do kontextu dejín regiónu a dejín gréckokatolíkov.

Kniha bola vytlačená vďaka nezištnej pomoci viacerých dobrodincov, medzi ktorých sa zaradil aj Spolok sv. Cyrila a Metoda.

Každý, kto sa zúčastnil slávnosti, si mohol odniesť za ľubovoľný príspevok na chrám knihu Dejiny farnosti Choňkovce. Okrem toho nasledovalo po liturgii slávnostné agapé pre všetkých, ktorí sa zúčastnili slávnosti. Následne sa kurátori celej farnosti, ako aj pozvaní hostia presunuli na slávnostný obed s vladykom Milanom, aby tak ako jedna rodina upevnili spoločenstvo, ktoré ako muži a ženy pracujúci pre blaho farnosti tvoria.

Sprievodným podujatím pred samotnou slávnosťou bol Deň farnosti, ktorý sa koná každoročne v poslednú júlovú sobotu. Veriaci aj tento rok vystúpili na hraničný bod 202, ktorý je totožný s vrcholom Vetrova skala, jedným z vrcholov Vihorlatských vrchov. V nadmorskej výške 1 024 m n. m sa zároveň nachádza kríž, pri ktorom sa pri tejto príležitosti slúži svätá liturgia. Pozvanie na výstup prijal vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý pri kríži slávil svätú liturgiu za mier a pokoj na Ukrajine a v celom svete. V homílii sa prihovoril pútnikom, vychádzajúc z evanjeliovej state - Milujte svojich nepriateľov, žehnajte tým, čo vás preklínajú, dobre robte tým, čo vás nenávidia a modlite sa za tých, čo vás urážajú a prenasledujú. Ďalej vyzdvihol ochotu odpúšťať jeden druhému, rozdávať lásku a všetkých zahŕňať do modlitieb. Po ukončení svätej liturgie sa pútnici presunuli na nádherné miesto Starý Koňuš s výhľadom na okolitú krajinu, kde sa nachádza mohutné hradisko z bronzovej doby a tam strávili pekné chvíle pri spoločnom agapé.


TSKE informoval Jozef Fabišík, správca farnosti

Foto: Pavol Fabišík, Milan Pindroch