Košická eparchia má dvoch nových diakonov

Košice 26. jún (TSKE) Na sviatok Narodenia  predchodcu Jána Krstiteľa v sobotu 24. júna, v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky prijali z rúk košického eparchiálneho biskupa vladyku Cyrila Vasiľa SJ diakonskú vysviacku dvaja poddiakoni, Ján Pavúk z farnosti Košice-Ťahanovce a Richard Fučko z farnosti Sobrance. Všetkých prítomných a predovšetkým svätencov povzbudil v homílii o. Vladimír Sekera-Mikuš, rektor kňazského seminára v Prešove, ktorý zdôraznil: ,,Dnes ste boli nominovaní a vybratí samotným Bohom, Cirkev povedala Axios a dnes skrze vkladanie rúk vladyku Cyrila prijmete dar diakonskej služby, ktorý je prvým stupňom kňazstva.´´

Po skončení liturgie nasledovalo poďakovanie a malé pohostenie pre všetkých rodinných príslušníkov a veriacich.

Naším svätencom chceme popriať veľa Božích milostí a síl pri plnení ich  služby. Nech tento čas je pre nich časom väčšieho odovzdávania sa do Božích rúk a hojnejšieho slúženia našej eparchie pre dobro ľudu.

TSKE informoval Sebastian Schneider

Foto: Ján Pavúk