Choňkovskí veriaci sa modlili za pokoj

Košice, 5. september (TSKE) Už po siedmy krát vystúpili 31. augusta veriaci farnosti Choňkovce ku krížu postavenému na Vetrovej skale v nadmorskej výške 1 024 m n. m., ktorý najvyšším bodom masívu Popriečny, okresu Sobrance a taktiež aj Užhorodského rajónu a tvorí hranicu medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Za účasti pozvaných hostí z Ukrajiny, bývalého riaditeľa Užhorodských lesov Ivana Kostiva a veriacich celej farnosti, sa slúžila svätá liturgia za pokoj a mier na Ukrajine, kde vo východnej časti stále pretrvávajú nepokoje.

V homílii sa prihovoril vladyka Milan Šášik CM, mukačevský eaprcha. Vyzval k modlitbe za pokoj vo svete, ale aj za pokoj v menších spoločenstvách, pričom poukázal na potrebu pokoja už v samotných rodinách. Vyzval aj rodičov aby bojovali za správnu výchovu svojich detí. Upozorňoval veriacich na nebezpečenstvá napádajúce ľudské hodnoty, ktoré so sebou prinášajú novodobé ideológie.

Po ukončení svätej liturgie sa pútnici presunuli na nádherné miesto Starý Koňuš s výhľadom na okolitú krajinu, kde sa nachádza mohutné hradisko z bronzovej doby a tam strávili pekné chvíle pri spoločnom agapé a speve mužskej speváckej skupiny Koňušane. Organizáciu udalosti viedol správca farnosti Choňkovce otec Jozef Fabišík.

TSKE informovala Marianna Bérešová.

Foto Pavol Fabišík