Centrum pre mládež Košickej eparchie slávilo prvý odpust

Košice, 26. august (TSKE) Mladí z celej Košickej eparchie sa 24. augusta zišliv Dvoriankach, aby spoločne oslávili prvý odpust Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa. Archijerejskej svätej liturgii predchádzala posviacka domu duchovného správcu Centra, ktorým je od 1. augusta otec Milan Kmec, predseda Rady pre mládež Košickej eparchie. Jeho úlohou bude poskytovať duchovnú, evanjelizačnú a pastoračnú službu mládeži Košickej eparchie.

„Ak sa mladý človek bude neustále točiť okolo seba a okolo svojho ega, nikdy nevykročí vpred“, bolo hlavné posolstvo odpustu Centra. Túto myšlienku umocnili svedectvá a piesne kapely Lamačské chvály, ktorá vystúpila v popoludňajšom programe slávnosti. Veriaci z farnosti Dvorianky pripravili pre mladých pohostenie, a tak v družných debatách zotrvali mladí v Centre pre mládež do večerných hodín.

Odpust Centra sa stal krásnou bodkou za letnými stretnutiami mladých CAMP eparchie, ktorý už vyše dvadsať rokov organizuje Rada pre mládež Košickej eparchie a stáva sa miestom nových priateľstiev a hlbšieho prežívania vzťahu s Bohom.

TSKE informovala Štefánia Čepová.

Foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.