Katechéti košickej a Bratislavskej eparchie oslávili začiatok nového školského roka

Košice, 3. september (TSKE) Program slávnostného otvorenia školského roka 2019/2020 začal 30. augusta svätou liturgiou v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Po liturgii sa katechéti spoločne modlili Tretiu hodinku v kaplnke eparchiálneho úradu. Po modlitbách nasledovala prednáška manažéra Viliama Krunku na tému Ako ľahko riadiť a využiť svoj čas, aby nepretekal pomedzi prsty. Prednášajúci podal prítomným rady ako sa vyhnúť prokrastinácii, ako zmysluplne využiť čas, a aké dôležité je vedieť a konať to, čo je poslaním každého človeka. Na záver riaditeľ katechetického úradu otec Ján Ducár poprial všetkým katechétom veľa požehnania do nového školského roka.

TSKE informoval Katechetický úrad Košickej eparchie.

Foto: Monika Girovská