Slováci na slávnosti v chráme sv. Antona v Ríme

Košice, 3. máj (TSKE) Slávnosť prekrásna, slávnosť Pánova – tento hymnus asi najlepšie vystihuje oslavy, ktoré sa v nedeľu myronosičiek 1. mája 2022 uskutočnili v Ríme, v gréckokatolíckom chráme sv. Antona Pustovníka pri pápežskom kolégiu Russicum. Okrem národnej púte bol práve tento chrám v ten deň dejiskom radostnej udalosti, pri ktorej bolo prítomných viacero Slovákov, spojených ako národ s kolégiom Russicum od samého začiatku jeho dejín.

Pri božskej liturgii bol prečítaný dekrét ustanovenia chrámu sv. Antona za chrám s titulom „chiesa rettoriale“, čo v praxi znamená, že už nie je len časťou kolégia, ale slúži aj pre duchovné potreby veriacich mimo kolégia, ako aj miestnych katolíkov latinského obradu, ktorí sa zaujímajú o východný obrad a jeho duchovnosť. Farnosťou pre Russicum ostáva obdobne ako pre baziliku Santa Maria Maggiore farnosť sv. Vita. Za duchovného správu tohto cirkevnoprávneho útvaru bol potvrdený páter Germano Marani SJ.

Na liturgii bol v mene kardinála Angela De Donatis, generálneho vikára pápeža Františka pre rímske biskupstvo, prítomný pomocný biskup Daniele Libanori SJ. Ako sám priznal, krásu byzantskej liturgie mu po prvýkrát priblížili jezuitskí otcovia Miguel Arranz SJ a náš slovenský páter Michal Lacko SJ.

Na liturgii bol prítomným aj podsekretár Kongregácie pre východné cirkvi, otec Flavio Pace, ako aj delegát generálneho predstaveného jezuitov páter Johan Verschueren SJ, zodpovedný za interprovinciálne domy a diela Spoločnosti Ježišovej. Ceremoniárom biskupa bol na liturgii otec Marko Durlák, pôsobiaci na Kongregácii pre východné cirkvi. Pri prestole boli kňazi viacerých obradov a národov, medzi nimi aj moravský duchovný o. Jaromír Zadrapa z Pápežskej rady pre jednotu kresťanov, ale aj slovenskí duchovní: Michal Pavliško, Peter Paľovčík a Marek Maďar. Rovnako tak aj v samotnom chráme bolo viacero pútnikov zo Slovenska, ako aj slovenských gréckokatolíkov študujúcich a pôsobiacich v Ríme. Chrám bol na túto príležitosť obzvlášť okrášlený práve zásluhou otca Pavliška.

Liturgiu spevom doprevádzal miešaný zbor pod vedením dirigentky Very, a to ako miestny zbor pri chráme sv. Antona, tak aj členovia švajčiarskeho zboru sv. Romana. Liturgiu doprevádzali krásnym spevom, s krásnou anaforou a mnohými spevmi paschálneho obdobia, čím sa zvýraznil radostný charakter tejto slávnosti.

Kolégium Russicum bolo založené v roku 1929 za účelom formácie budúcich misionárov v byzantskom obrade a jeho prvým rektorom bol slovenský jezuita a kandidát blahorečenia páter Vendelín Javorka SJ. Medzi absolventov dôb dávno minulých patrí blažený vladyka Teodor Romža, biskup mukačevský, ale aj ďalší slovenský kandidát blahorečenia, otec Ján Kellner. Po páde komunizmu sa Russicum stalo miestom prebývania a formácie viacerých študentov Gréckokatolíckej cirkvi zo Slovenska a tak poskytlo rímsky domov desiatkam našich kňazov, bohoslovcov a laikov, a súčasne upevnilo väzby s gréckokatolíkmi celého sveta.

Tešíme sa z tejto radostnej udalosti v živote kolégia a jeho chrámu, ktorý je aj dnes rímskym chrámom, v ktorom sa pri jeho návšteve cítime o čosi viac ako doma.


TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Daniel Černý