Vo Viedni sa uskutoční spomienka na dôležitú synodu gréckokatolíkov spred 250. rokov

Košice 28. máj (TSKE) Pri príležitosti 250. výročia „Viedenskej synody“ gréckokatolíckych biskupov uhorskej časti Habsburskej monarchie sa vo Viedni od 30. mája do 1. júna 2023 uskutoční spomienkové podujatie a konferencia gréckokatolíckych biskupov strednej Európy. Medzi pozvanými hosťami je aj Mons. Claudio Gugerotti, prefekt Dikastéria pre východné cirkvi a Mons. Pedro López Quintana, apoštolský nuncius vo Viedni. Hostiteľom je Ordinariát pre východných katolíkov v Rakúsku na čele s jeho ordinárom, kardinálom Christophom Schönbornom.

Cieľom stretnutia biskupov bude „diskutovať o minulých aj súčasných pastoračných výzvach v duchu synodality“, poznamenal kardinál Schönborn vo svojom pozývacom liste. Veľmi dúfa, „že táto konferencia prispeje k posilneniu úlohy východných katolíckych cirkví v strednej Európe v službe univerzálnej cirkvi“.

Trojdňové podujatie otvorí v utorok 30. mája modlitba Akatistu k presvätej Bohorodičke v kaplnke Hofburg, kde bol za biskupa vysvätený mukačevský vladyka Andrej Bačinský (1732-1809). Modlitbe bude predsedať vladyka Nil Luščak OFM, apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie. V stredu 31. mája sa v Arcibiskupskom paláci uskutoční samotná vedecká konferencia, ktorú otvorí kardinál Schönborn. Na konferencii sa budú riešiť jednotlivé biskupské osobnosti z histórie gréckokatolíckych eparchií, ale aj liturgické, pastoračné a kánonické otázky. Prednášajúcimi budú odborníci na príslušnú problematiku zastupujúci jednotlivé cirkvi. Konferencia sa končí archijerejskou sv. liturgiou v Dóme svätého Štefana vo Viedni, ktorej bude predsedať arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Homíliu prednesie kardinál Christoph Schönborn.

Celé spomienkové stretnutie bude zavŕšené vo štvrtok 1. júna, keď sa v Arcibiskupskom paláci stretnú gréckokatolícki biskupi, aby v prediskutovali interné otázky života východných katolíckych cirkví strednej Európy.

V tento deň bude zároveň v gréckokatolíckej ústrednej farnosti sv. Barbory vo Viedni za účasti všetkých biskupov slávená Božská liturgia, pri ktorej kde bude oficiálne zriadené nové pastoračné centrum pre maďarských gréckokatolíckych veriacich v Rakúsku. Sv. liturgii bude predsedať arcibiskup Fülöp Kocsis.

Konferenciu a stretnutie organizuje Ordinariát pre východných katolíkov v Rakúsku v spolupráci s Katolíckou univerzitou ITI v Trumau a Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, ktoré je vedecko-výskumným pracoviskom Trnavskej univerzity.

Viedenská synoda z roku 1773

V roku 1773 zvolala cisárovná Mária Terézia vtedajších gréckokatolíckych biskupov uhorskej časti habsburskej monarchie na synodu do Viedne. Dodnes je jedným z najdôležitejších historických a legislatívnych základov pre východné katolícke cirkvi v strednej Európe. Synoda a jej závery zahŕňala vtedajšie biskupstvá Mukačevo (Ukrajina), Križevci (Chorvátsko) a Fogaraš (Rumunsko), ktorých biskupi sa zúčastnili na synode vo Viedni. Do roku 1918 synoda upravovala cirkevný život vo východných katolíckych cirkvách v habsburskej monarchii.

TSKE a Kathpress

Foto: TSKE