Odpustová slávnosť a rozlúčka s maturantami na SOŠPg sv.Cyrila a Metoda v Košiciach

Košice 22. máj (TSKE) Piatok 19. máj bol pre strednú pedagogickú školu sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sviatočný a výnimočný deň. Na škole mali odpustovú slávnosť a zároveň učitelia a žiaci sa rozlúčili so štvrtákmi, ktorí opúšťajú brány školy. Pri tejto príležitosti na škole privítali vladyku Cyrila Vasiľa arcibiskupa - košického eparchiálneho biskupa, ktorý slúžil slávnostnú sv. liturgiu. Počas liturgie sa prihovoril štvrtákom i ostatným žiakom a pedagógom školy a po jej skončení požehnal maturitné tablá a odovzdal knižné odmeny maturantom, ktorí počas štúdia dosiahli výborné výsledky. So štvrtákmi sa v mene všetkých žiakov školy rozlúčili tretiaci, ktorí zároveň prevzali žezlo najstarších žiakov na škole. Štvrtákom želáme veľa úspechov pri maturitnej skúške a prajeme im aj silu a odvahu robiť dobré a odvážne rozhodnutia na ich ďalšej životnej ceste.

TSKE informovala Lucia Grinčová

Foto: Marian Horňák