Cenu svätej Matky Terezy z Kalkaty získala riaditeľka Gréckokatolíckej charity v Košiciach

Košice, 14. november (TSKE) Vo štvrtok 10. novembra odovzdali po prvýkrát na Slovensku Cenu svätej Matky Terezy z Kalkaty. Zmyslom ocenenia je vyjadriť úctu a vďaku konkrétnym ľuďom, ktorí celým srdcom, dlhodobo a často aj v skrytosti, slúžia chudobným a odkázaným na pomoc druhým.

Cenu udelila Sociálna subkomisia, ktorá pôsobí pod Teologickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska. Termín nebol zvolený náhodne, ale súvisí so Svetovým dňom chudobných, ktorý vyhlásil na nedeľu 13. novembra Svätý Otec František. O povolenie udeliť toto ocenenie požiadala Sociálna subkomisia vedenie Kongregácie Misionárok lásky. Ocenenie má podobu medaily, ktorú navrhol akademický sochár Michal Gavula, držiteľ ceny patróna umelcov Fra Angelico. Na medaile je zobrazená svätá Matka Tereza z Kalkaty, ktorá má v rukách ruženec.

Jednou z ocenených sa stala aj Anna Ivanková, riaditeľka Gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach.  Meno pani Ivankovej sa spája so službou pre utečencov na hraniciach Ukrajiny od prvých dní vojny. Pre charitu pracuje od roku 2002, najprv ako koordinátorka a od 1. júna 2020 ako riaditeľka.

Gréckokatolícka charita Košice pomáha ukrajinským rodinám a jednotlivcom od prvých dní vojny. Najprv na hraničných priechodoch s Ukrajinou a v súčasnosti im pomáha integrovať sa do života slovenskej spoločnosti. Svojim klientom v Košiciach a okolí poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc priamo v teréne, hodiny slovenského jazyka na lepšie zvládnutie jazykovej bariéry, psychologickú podporu počas prekonávania vojnových tráum, strachu z budúcnosti ale aj prácu s rodinami a jednotlivcami prostredníctvom animačných programov.

TSKE

Foto: FB Gréckokatolícka eparchiálna charita