Ponožkový október

Košice, 10. november (TSKE) Denné centrum Košickej eparchie prijalo dar. Cirkevná základná a materská škola sv. Gorazda v Košiciach usporiadala akciu s názvom Ponožkový október. 

Slovenské deti v priebehu minulého mesiaca vyzbierali spolu až 169 párov teplých ponožiek pre svojich rovesníkov z Ukrajiny, aby im týmto darčekom vyjadrili svoju starostlivosť a podporu. Duchovný správca komunity jeromonach Pantelejmon tieto dary, ktoré budú odovzdané núdznym na Ukrajine prijal a požehnal mladým dobrovoľníkom. V závere stretnutia zaznela slovenská hymna. 

Účastníci denného centra sú nesmierne vďační Slovensku za ich podporu a rovnako aj za mnohých milých a úprimných ľudí, ktorých tu mali možnosť spoznať a stretnúť. 

TSKE informovala: s. Alžbeta

Foto: s. Alžbeta