V Černovej pri Ružomberku si pripomenuli 140. výročie narodenia Vendelína Javorku SJ

Košice, 16. október (TSKE) V sobotu15. októbra si v Černovej pri Ružomberku široká verejnosť pripomenula 140. výročie narodenia pátra Vendelína Javorku SJ. 

Svätej omši v miestnom kostole predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup. Spolu s ním koncelebrovali zástupcovia Spoločnosti Ježišovej, ružomberský dekan i miestny černovský farár ako aj ďalší kňazi. Vladyka Cyril vo svojej homílii vychádzal z Evanjelia dňa, v ktorom Ježiš pripomína svojim apoštolom: "Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. … Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť.“ Arcibiskup Vasiľ pripomenul, že dejiny cirkvi dosvedčujú pravdivosť Kristovej predpovede o tom, že jeho učeníci budú často stáť pred súdmi, ale i o tom, že Svätý Duch im v tejto situácii bude vždy nápomocný, že ich “poučí, čo treba hovoriť”. Tieto slová sa zvlášť sprítomnili v živote pátra Vendelína Javorku, jezuitu, prvého rektora Ruského kolégia v Ríme, misionára na ďalekom Východe, v Mandžusku a v Číne, apoštola jednoty Slovanov, vyznávača. Príklad pátra Javorku nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa nebáli  žiadneho ľudského súdu, ani súdu povrchnosti a nenávisti voči Kristovmu učeniu, ani súdu nenávisti, ktorá sa zákonite prelieva aj na tých, ktorí sa tohto učenia pridŕžajú.

Po skončení sv. omše nasledoval krátky program pred pamätníkom pátra Javorku. Ide o pamätník, ktorý bol na mieste jeho rodného domu odhalený 15. októbra 2021.

TSKE

Foto: TSKE