Farské popoludnie farnosti Košice - Staré mesto

Košice, 17. október (TSKE) V nedeľu 16. októbra zorganizovala farnosť Košice - Staré mesto tradičné farské popoludnie. Po spoločnej modlitbe si animátori pripravili pre deti športové a kreatívne aktivity. Po spoločnom občerstvení bol program obohatený spoločenstvom ukrajinských veriacim, ktorí predstavili a spievali svoje národné piesne.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným farníkom, ktorí pomohli s prípravou stretnutia a takisto animátorom za zaujímavý program pre najmenších. Okrem spoločných výletov či iných akcií je aj farské popoludnie spôsob, ktorým farnosť žije a utužuje vzťahy nielen fyzicky ale aj duchovne.

TSKE informovala Gabriela Škumaničová

Foto: Gabriela Škumaničová, Mikuláš Koneval