Dvaja noví gréckokatolícki biskupi v Rumunsku

Svet, 23. január (TSKE) Svätý Otec František potvrdil 23. januára voľbu dvoch nových pomocných biskupov Synody Gréckokatolíckeho vyššieho arcibiskupstva v Rumunsku. Za pomocného biskupa Archieparchie Făgăraş a Alba Iulia bol zvolený otec Cristian Dumitru Crişan. Bolo mu zároveň pridelené aj  titulárne biskupstvo Abula. Za pomocného biskupa eparchie Lugoj bol zvolený otec Călin Ioan Bot a zároveň mu bolo pridelené titulárne sídlo Abritta.

Otec Dumitru Crişan sa narodil 11. októbra 1981 v Reghini v Archieparchii Făgăraş a Alba Iulia. Študoval na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Blaj. Bakalársky titul v teológii získal na Pápežskej akadémii sv. Anzelma v Ríme a v roku 2012 doktorát z kanonického práva na Pápežskej Lateránskej univerzity. Sviatosť kňazstva prijal 11. mája 2008 v Bukurešti. Od roku 2013 bol notárom Synody biskupov Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi. V roku 2018 bol menovaný za apoštolského vizitátora pre Rumunských gréckokatolíkov v Západnej Európe a neskôr toho istého roku aj národným koordinátorom pastoračnej starostlivosti pre gréckokatolíkov v Taliansku. Je členom Synodálnej komisie pre zostavenie partikulárneho práva Rumunskej Gréckokatolíckej cirkvi.

Otec Călin Ioan Bot sa narodil 24. júla 1970 v Surduci v Eparchii Cluj-Gherla. Vysvätený za kňaza bol v roku 1995. Pôsobil ako riaditeľ Teologického inštitútu Sv. Jána Evanjelistu v Cluj-Napoca a v rokoch 2005 - 2017 ako rektor Teologického seminára spomínaného inštitútu. Od roku 2017 zastával úrad protosynkela Eparchie Cluj-Gherla.


TSKE