Bohoslužby sa budú sláviť bez verejnosti do odvolania

Bratislava,  28. marec (TSKE) Slovenskí  biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a  trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v  platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do  odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa  pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a  veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných  sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu  dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží  kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď  nižšie).

„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et  Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo  všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto  súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal:

„Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli  k dispozícii pre ich duchovné potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať  ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet:  zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva,  modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni  využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na  ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich  rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom  poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786).  Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas.  “Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie  Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“

Linky:

Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí (I)
Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí (II)
Nóta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí

Dekrét Apoštolskej penitenciárie
Nóta Apoštolskej penitenicárie
Inštrukcie o paschálnych sláveniach vo východných katolíckych cirkváchZdroj: TK KBS
Ilustračné foto: Byzantinos