Bohoslužby Veľkého štvrtka

Košice, 9. apríl (TSKE) Vo Veľký štvrtok 9. apríla slávili košickí biskupi, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, a vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie svätú liturgiu, pri ktorej posvätili myro pre rok 2020. V závere svätej liturgie, ktorá bola uzavretá pre verejnosť, dostal vladyka Cyril, ktorý vo Veľký piatok oslávi svoje narodeniny, do daru nový omofor. Na ňom sú vyobrazení patróni eparchie, sv. Cyril a sv. Metod. Záznam si môžte pozrieť na: https://youtu.be/TB37RYJ8iHs         

Vo večerných hodinách sa v katedrála slávila veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého: https://www.youtube.com/embed/6SJPy4hgWGQ     
TSKE
Foto: Dávid Serbinčík