Očakávanie Kristovho vzkriesenia v košickej katedrále

Košice, 11. apríl (TSKE) Svätá a veľká sobota bola v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach prežívaná v očakávaní Kristovho vzkriesenia. V ranných hodinách košickí vladykovia Milan Chautur CSsR, eparchiálny biskup, a Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor, viedli Jeruzalemskú utiereň.

Vo večerných hodinách vladyka Cyril predsedal sláveniu Veľkej večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého, počas ktorej sa liturgicky prechádza z tmavých do svetlých farieb bohoslužobných rúch a zaznieva evanjelium nádeje o prázdnom hrobe. Býva príhodným zvykom, že v noc, kedy Kristus porazil temnotu a smrť bola porazená životom, sa počas svätej liturgie vysluhuje krst. Avšak za situácie pandémie, všetky plánované krsty boli odložené.

Záznamy z bohoslužieb Veľkej soboty si je možné pozrieť na:

Jeruzalemská utiereň – https://youtu.be/dTklVwlepE8 

Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého – https://youtu.be/JOrceHAyI0I
TSKE

Foto: Dávid Serbinčík, Dávid Kováč