Vďaka médiám zaznelo radostné Christos Voskrese v mnohých rodinách Košickej eparchie

Košice, 13. apríl (TSKE) Košická gréckokatolícka katedrála sa počas tohtoročného veľkopôstneho a paschálneho obdobia stala miestom hlavných mediálnych prenosov gréckokatolíckych bohoslužieb v Košickej eparchii. Košickí gréckokatolícki biskupi sa preto v závere liturgie nedele Paschy rozhodli poďakovať firme Auvid Production za profesionálne technické zabezpečenie živých vstupov z jednotlivých bohoslužieb. Biskupi odovzdali ďakovné listy spomínanej firme, za ktorú list prevzal jej majiteľ Viktor Herrgott, ako aj Petrovi Hricovi, členovi Masmediálnej komisie a zakladajúci člen  občianskeho združenia Byzantinos, ktoré napomáha mediálnym aktivitám Košickej eparchie. Zároveň poďakovali aj TV Logos a TV Zemplín za sprostredkovanie vysielania gréckokatolíckych bohoslužieb a vytváranie náboženského programu pre veriacich Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a v zahraničí.

TSKE
Foto: Dávid Kováč, Dávid Serbinčík, Patrik Kendereš