Pohreb Anny Chauturovej

Drahí bratia a sestry,

v súvislosti s pohrebom zosnulej Anny Chauturovej, mamky nášho vladyku Milana oznamujeme, že pohrebné obrady sa uskutočnia v stredu 15.4.2020 o 10,00 v katedrálnom sobore Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach za účasti najbližšej rodiny. Sv. liturgia v jazyku cirkevnoslovanskom a pohreb v jazyku slovenskom.

Telesné pozostatky zosnulej budú v ten istý deň uložené na cintoríne v Zemplínskom Jastrabí. Predpokladaný začiatok obradu je o 13,00 h.

Všetkých pozývame duchovne sa spojiť v modlitbe za zosnulú prostredníctvom priameho prenosu TV-Logos, TV-Zemplín a Fb Košickej eparchie.

Vyjadrenie vladyku Milana:

„Tak ako som včera prosil o modlitby za mamku, tak dnes ďakujem za až nečakané množstvo súcitiacich a modliacich sa, ktorých by som najradšej osobne objal, ale dá sa to vyjadriť len pocitom vďačnosti a úprimnosti. S vďačnosťou sa dnes obraciam aj v novej prosbe o pochopenie toho, že len malá skupinka zložená zo štyroch biskupov, štyroch kňazov a dvoch v asistencii sa môže vzhľadom na opatrenia proti koronavírusu zúčastniť v priestore katedrály spolu so synmi a dcérou zosnulej i vnukmi priamo na obradoch. Kvôli tomu, aby nebolo ohrozené zdravie ľudí, preto ostatným príbuzným, blízkym a známym, sa to dá umožniť len cez mediálny kanál internetovej televízie "tvlogos" a televíziu "Zemplín". Prepáčte, ak neviem vyjsť všetkým v ústrety, ale nechcel by som, aby odchod mamky do večnosti bol spojený s narušením platných predpisov o priestore v záväzných "štvorákoch", či odstupe a rúškach. Viem, že chápete vážnosť situácie, ale aj moju starosť o všetkých, preto už vopred ďakujem za vaše spoločenstvo modlitby aj keď na diaľku a žehnám všetkým vám. V zverení sa do ochrany "súcitiacej" Plačúcej ikony Presv. Bohorodičky z Klokočova a s istotou života v Bohu prevolávam: "CHRISTOS VOSKRESE!"“