Košická mládež splavovala Hornád

Mladí Košického protopresbyterátu 1.júla  zahájili letné prázdniny a zdolávali rieku Hornád. Týmto spôsobom sa rozhodli otestovať svoju odvahu a prijať výzvu nasadnúť na loďku s Ježišom.  Toto dobrodružstvo bolo pripravené vrámci stretnutí TéVe (Tématické večery).

Spoločne s mladými sa vydal na deň plný dobrodružstiev aj vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický apoštolský administrátor. Účastníci začali svoj deň spoločnou svätou liturgiou v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky .

Na tejto liturgii sa mladým prihovoril vladyka Cyril, ktorý ich aj počas dňa sprevádzal krátkymi katechézami. Vďaka nim mohli viac chápať zážitok apoštolov vidiacich kráčať Ježiša po vode a aplikovať ho na svoj vlastný život. Táto akcia priniesla jej účastníkom možnosť prekonať strach, zašportovať si, stráviť čas so svojimi priateľmi, no najmä duchovne sa povzbudiť na začiatku prázdnin.                                                                                                                                                           

 TSKE informoval Anna Riniková