Do dôchodku odišiel známy liturgista

Ukrajinský gréckokatolícky kňaz, riaditeľ Inštitútu metropolitu Andreja Šeptického (MASI) v Toronte, ako aj známy liturgista otec Peter Galadza, odišiel 1. júla 2020 na zaslúžený dôchodok.

Otec Galadza sa narodil roku 1955 v Pennsylvánii, USA do rodiny gréckokatolíckych imigrantov z Ukrajiny, z ktorých viacerí členovia slúžili svojej cirkvi ako kantori. Láska k liturgickému spevu svojej cirkvi ho sprevádza celým jeho kňazským životom.

Po skončení teologických štúdii bol ako ženatý kňaz vysvätený vrchným arcibiskupom Jozefom, kardinálom Slipým v Castel Gandolfo, za hranicami Ríma na Lazárovu sobotu roku 1981. Po vysviacke pôsobil ako duchovný na viacerých miestach USA a Kanady, a popritom ďalej študoval, až v roku 1995 získal doktorát na univerzite v Toronte. Už od roku 1992 prednášal na univerzite v Ottawe, pri ktorej fungoval aj MASI. Celý školský rok 1999-2000 strávil vyučovaním a službou akademického dekana teologickej fakulty vo Ľvove na Ukrajine, kam odišiel s celou rodinou pomôcť svojej cirkvi. Odmenou za túto službu bol pre neho na konci akademického roka titul protojerej a zlatý kríž s ozdobami, dar od vrchného arcibiskupa Ľubomíra Huzára. Od roku 2006 bol riadnym profesorom v Ottawe. Pre lepší rozvoj východných štúdii v Kanade sa MASI začlenil pred niekoľkými rokmi do zväzku univerzity v Toronte, s čím súviselo aj jeho presťahovanie z Ottawy do Toronta.

Spolu s manželkou Olenkou, s ktorou tvoria pár už vyše 40 rokov vychovali tri deti: diakona otca Daniela, Ivanku a Maričku. Od roku 1992 má okrem amerického aj kanadské občianstvo. Okrem angličtiny a ukrajinčiny ovláda francúzštinu, ruštinu, poľštinu a čiastočne aj nemčinu, ba dokonca i čínštinu.

Bol členom mnohých medzinárodných združení, predovšetkým zameraných na východnú liturgiu, ale aj kňazskú formáciu, cirkevný spev, či ukrajinsko-židovský dialóg. Niekoľko rokov bol aj editorom teologického žurnálu Logos. V rokoch 2010-2012 bol predsedom celosvetovej Spoločnosti pre východnú liturgiu.

Otec Peter je zostavovateľom ukrajinskej modlitebnej knihy v angličtine s názvom The Divine Liturgy: An Anthology for WorshipTáto vyše tisícstránková kniha obsahuje nielen texty liturgie, ale aj množstvo príloh a notových zápisov a tak nečudo, že od roku 2004 je momentálne dostupné už jej štvrté vydanie. Toto jeho dielo je vysoko hodnotené medzi ukrajinskými gréckokatolíkmi v diaspóre.

Jeho najznámejším vedeckým dielom je kniha ktorá pojednáva o Teologickom a liturgickom diele metropolitu Andreja Šeptického (1865-1944). O kvalite diela svedčí aj to, že vyšlo ako súčasť edičnej rady Pápežského východného inštitútu v Ríme (Orientalia Christiana Analecta). 

Veľmi zaujímavým počinom je aj dielo rozoberajúce listy metropolitu Šeptického a východného mnícha Leva (vlastným menom Louis Gillet), ktorý hoci pôvodne rímskokatolíkom vstúpil ku gréckokatolíckym mníchom – studitom, a nakoniec sa stal archimandritom pravoslávnej cirkvi. Nikdy však nepociťoval zášť voči gréckokatolíkom, a to aj vďaka celoživotnému priateľstvu s metropolitom Andrejom.

Popri akademických povinnostiach sa otec Peter venoval aj výskumu rukopisov a ich digitalizácii, pričom roku 2007 sa mu podarilo získať od kanadskej vlády grant vo výške viac ako 100 000 kanadských dolárov na pomoc digitalizácii rukopisných pamiatok na Ukrajine.

Otec Galadza sa v mnohom dá považovať za pokračovateľa línie otca Róberta Tafta SJ, s ktorým ho spájalo mnohoročné priateľstvo. Prednášal viackrát i na Slovensku, ku ktorému má, rovnako ako aj ku Slovákom veľmi vrúcny vzťah. Veríme, že do budúcna sa aspoň časť jeho diela sprístupní aj v slovenčine.

Otec Peter  v tomto roku oslávil aj 65 rokov života k čomu mu prajeme veľa požehnania v jeho ďalšom pôsobení a prevolávame: Na mnohaja i blahaja lita!

TSKE informoval Daniel Černý