V Čiernej nad Tisou bol vysvätený prvý kňaz pochádzajúci z tohto mesta

Košice, 19. júl (TSKE) V sobotu 18. júla prijal v Čiernej nad Tisou z rúk vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, kňazskú vysviacku diakon Patrik Pankulics. Ide o prvé kňazské povolanie, ktoré sa zrodilo v tomto prihraničnom východoslovenskom meste od jeho vzniku v roku 1946. Mesto bolo budované v súlade s potrebami Česko-Slovenska a Sovietskeho zväzu na zabezpečenie železničnej výmeny tovarov spojenej s ich prekládkou z dôvodu rozdielneho rozchodu koľají, používaného vo východnej časti Európy. Bolo však vybudované bez chrámu.

V meste bol posvätený spoločný ekumenický chrám až v roku 1997. Vladyka Milan vo svojej kázni pripomenul, že aj keď komunistický režim odmietal v Čiernej nad Tisou postaviť chrám, viera jeho obyvateľov bola silnejšia ako ateistická propaganda komunistickej ideológie. Dôkazom toho je aj kňazské povolanie, ktoré Boh vzbudil uprostred tejto farnosti. Samostatná gréckokatolícka farnosť vznikla v Čiernej nad Tisou v roku 1998 a dnes toto spoločenstvo dáva Cirkvi kňaza, ktorý sa bude modliť aj za ľudí, spomedzi ktorých vyšiel.

Celú slávnosť zvýraznila aj prítomnosť zástupcov miestnej samosprávy a veľkého počtu kňazov a veriacich. V jej závere udelil novokňaz všetkým prítomným svoje prvé kňazské požehnanie.


TSKE
Foto: Dávid Kováč/Byzantinos