Eparchiálna slávnosť vo Veľkých Kapušanoch

Košice, 20. Júl (TSKE) Veriaci Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie si 19. júla na eparchiálnej slávnosti vo Veľkých Kapušanoch uctili blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča.

Vyvrcholením programu slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Vo svojej kázni vladyka Milan poukázal na jednoduchosť blahoslaveného biskupa Gojdiča, a to najmä na jednoduchosť jeho lásky, ktorou miloval nielen svojich veriacich, ale každého človeka, bez ohľadu na to, ako oni pristupovali k nemu. V závere svojej kázne vladyka Milan vyzval každého, aby sa zverili do ochrany tohto patróna chrámu vo Veľkých Kapušanoch a tiež do ochrany Presvätej Bohorodičky, ktorá už pred 350 rokmi chránila zemplínsky ľud svojimi slzami. Znenie kázne si následne veriaci vypočuli aj v maďarskom jazyku v podaní miestneho farára Barnabása Ivana.

Po svätej liturgii sa otec Barnabás poďakoval vladykovi a veriacim za spoločnú modlitbu. Následne sa konal sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií. Na záver bolo všetkým prítomným udelené novokňazské požehnanie otca Patrika Pankulicsa, ktorý bol vysvätený deň pred odpustovou slávnosťou.

TSKE informoval Dévald Dániel.
Foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.