Arcibiskup Cyril Vasiľ sa úspešne vyliečil z COVID-19

Košice, 7. august 2020 (TS KE) Vladyka Cyril Vasiľ ukončil karanténu v ktorej bol po pozitívnom testovaní na COVID-19. Priebeh choroby bol v jeho prípade len s veľmi ľahkými začiatočnými príznakmi. V najbližších dňoch vladyka Vasiľ začne opäť pracovať na biskupskom úrade a plniť ďalšie pastoračné úlohy, návštevy vo farnostiach a na formačných stretnutiach, podľa predtým schváleného programu. Blížiaci sa sviatok  Zosnutia Bohorodičky bude osobitnou príležitosťou na poďakovanie sa Panne Márii za pomoc a ochranu na pútnickom mieste v Klokočove, kde si pripomíname aj 350. výročie slzenia mariánskej ikony v roku 1670. Košická eparchia osobitným spôsobom  zverila svojich veriacich v tomto období  pandémie pod ochranu Božej Matky cez úctu jej milostivej klokočovskej ikony.

Foto: Dávid Kováč