Gréckokatolíci vo Veľkých Trakanoch oslávili 20. výročie postavenia chrámu

Košice, 10. august (TSKE) Gréckokatolícki veriaci obce Veľké Trakany, filiálky farnosti Čierna nad Tisou, oslávili  v nedeľu 9. augusta 2020 20. výročie postavenia Chrámu Premenia Pána. Oslavy jubilujúceho chrámu spojili s odpustovou slávnosťou, na ktorú pozvali aj košických gréckokatolíckych biskupov, vladyku Cyrila Vasiľa SJ a vladyku Milana Chautura CSsR.

Hlavným slúžiteľom slávnostnej archijerejskej svätej liturgie bol vladyka Milan a  slávnostným kazateľom vladyka Cyril.  Ten vo svojej kázni poukázal na to, že celý človek je pozvaný k stretnutiu s Bohom na svojej „hore Tábor”, ktorou pre toto spoločenstvo je ich chrám. Na to však, aby bol človek schopný stretnúť sa s Bohom, musí sa snažiť o premenu svojej duše. Kázeň následne zhrnul o. Jozef Vaszily v maďarskom jazyku.

Po svätej liturgii v mene veriacich sa vladykom za spoločnú modlitbu a dlhoročnú podporu poďakovala Diana Puskárová, od ktorej si prítomní mohli vypočuť aj stručné dejiny chrámu. Následne sa o. Jozef Vaszily, dekan Maďarského protopresbyterátu a doterajší farár, poďakoval  vedeniu obce za podporu gréckokatolíckeho spoločenstva a veriacich poprosil, aby s láskou prijali a spolupracovali aj s novým správcom farnosti, ktorým sa od 1. augusta stal o. Peter Kaško.

Nasledoval obchod okolo chrámu s čítaním Evanjelií, po ktorom vladyka Milan spolu s vladykom Cyrilom požehnali prvotiny plodov, ktoré priniesli veriaci. Na úplný záver zaznelo slávnostné „Éljenek soká”, t. j. „Mnoho rokov”.


TSKE informoval Daniel Dévald

Foto: Marek Bogdáň