V Zbudzi požehnali novú ikonu Premenenia Pána

Košice, 11. august (TSKE) V uplynulú nedeľu oslávili gréckokatolíci v Zbudzi svoj chrámový sviatok. V miestnom chráme zasvätenom sviatku Premenenia Pána spolu s otcom Karolom Knapom, duchovným správcom tohto spoločenstva, slávil sv. liturgiu aj otec Martin Mráz, tajomník biskupa a hovorca Košickej eparchie.V úvode sv. liturgie posvätil novú ikonu Premenenia Pána, ktorá tvorí základný rad ikonostasu. Miestny gréckokatolícky chrám bol postavený v roku 1938. Ikonostas si miestni gréckokatolíci zadovážili pred niekoľkými rokmi z farnosti Podhoroď. Na ikonostase však bola umiestnená ikona sv. Bazila Veľkého, patróna pôvodného chrámu. Tejto ikone našli čestné miesto na stene chrámu a namiesto nej dali napísať ikonu Premenenia Pána, ktorému je zasvätený chrám v Zbudzi.

Otec Martin Mráz vo svojej homílii poukázal na rozdiel v premenách, ktoré spôsobuje Boh a v tých, ktoré spôsobuje človek. Výsledkom tých prvých je nový život a dobro. Výsledkom tých druhých je často skaza a zlo.

V závere sv. liturgie všetci prítomní obišli chrám, prečítali 4 evanjeliá a takto symbolicky ohlásili radostnú zvesť aj celému svetu.

Popoludňajší program tohto slávnostného dňa patril športovým aktivitám na miestnom futbalovom ihrisku. Domáci kňaz spolu so svojou manželkou, animátormi a farskou radou pripravili zaujímavý program pre deti a dospelých. Jeho vyvrcholením bol futbalový zápas, na ktorom sa aktívne zúčastnili aj košickí gréckokatolícki biskupi, vladyka Milan Chautur CSsR a vladyka Cyril Vasiľ SJ. 


TSKE


Foto: Milan Hricík