Odpustová slávnosť gréckokatolíckeho pútnického miesta v Klokočove na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Klokočove; 15.-16- august 2020

Košice, 14. august (TSKE) Rok 2020 sa v Gréckokatolíckej eparchii Košice slávi ako Jubilejný rok osláv 350. výročia zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Väčšina sprievodných podujatí tohto roka ako aj hlavný program osláv tejto mimoriadnej udalosti pre Gréckokatolícku cirkev ako aj pre celé Slovensko sa z dôvodu pandémie COVID-19 presúva na budúci rok. Tohtoročný program bude z dôvodu protiepidemiologických opatrení jednoduchší, prakticky na farskej úrovni, a bohoslužby bude možné sledovať online na www.logos.tv, na TV Zemplín, TV Lux a RTVS.

Program:

Sobota, 15.8.2020

18:00     Veľká večiereň s lítijou (TV Logos)

19:15     Posvätný ruženec (TV Logos)

20:00     Archijerejská sv. liturgia s diakonskou vysviackou (TV Lux, TV Logos)

Moleben pred Klokočovskou ikonou

Nedeľa, 16.8.2020

08:00     Utiereň (TV Logos)

09:15     Posvätný ruženec (TV Logos)

10:00     Archijerejská sv. liturgia so zverejnením dekrétu o ustanovení puta duchovného príbuzenstva mariánskeho pútnického miesta v Klokočove s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme (RTVS - Dvojka, TV Logos)

 Moleben pred Klokočovskou ikonu

TSKE