Odpustová slávnosť v Kuzmiciach

Košice, 20. august (TSKE) Pri príležitosti sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky sa 16. Augusta v Kuzmiciach konala odpustová slávnosť. Tá bola spojená s jubileom domáceho kňaza otca Štefana Keruľ-Kmeca, ktorý si pripomínal pol storočia na tomto svete. Slávnostným slúžiteľom a kazateľom bol otec Patrik Jurko z Bačkova.  Spolu s nimi svätú liturgiu slávil aj rímskokatolíckym farár zo Slivníka otec Matúš Bašista. Hlavnou myšlienkou kázne bolo uvedomenie si svojej úlohy  na tomto svete. Deň sa ukončil už tradične futbalom kňazov proti domácim pánom z Kuzmíc. 

TSKE informoval Michal Keruľ-Kmec

foto: Cyril Keruľ-Kmec