V Pražskom exarcháte oslávili blaženého hieromučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR

Košice, 26. august (TSKE) V pražskom chráme Matky ustavičnej pomoci a svätého Kajetána na Malej Strane bola v utorok 25. augusta slávnosť pri príležitosti sviatku blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Tento rok si pripomíname 110. výročie jeho kňazskej vysviacky (17. júla 1910) a primičnej (prvej) svätej liturgie, ktorú blahoslavený Metod Dominik slúžil práve v tomto chráme. Organizátorom slávnosti bolo Veľkoprepošstvo vojenského a špitálskeho rádu svätého Lazára Jeruzalemského v Čechách v spolupráci s Pražským gréckokatolíckym exarchátom.
Chrám Matky ustavičnej pomoci a svätého Kajetána začali stavať na konci 17. storočia. Otcovia redemptoristi ho do správy dostali v roku 1869. Pôsobili tu  až do smutne známeho roku 1950, kedy boli rehole na území vtedajšieho Česko-Slovenska zlikvidované. Chrám im bol vrátený až roku 2005 a v roku 2018 redemptoristi uzavreli dohodu o užívaní chrámu s Vojenským a špitálskym rádom svätého Lazara Jeruzalemského.
Blahoslavený Metod Dominik Trčka CSsR (1886-1959) sa narodil vo Frýdlante nad Ostravicí do mnohopočetnej rodiny. V roku 1902 vstúpil do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristom, kde v roku 1904 zložil prvé sľuby. Po vysviacke  v roku 1910 pracoval ako misionár a skúsenosť Prvej svetovej vojny a práca so slovanskými utečencami v ňom prebudila záujem o kresťanský Východ. V roku 1919 odchádza do Ľvova, kde sa učí jazyk, ale predovšetkým byzantský obrad. Tu začína viac používať svoje druhé meno Metod, ktorého obrazu sa pripodobnil, zanechajúc svoju domovinu i rodný latinský obrad a začal slúžiť v byzantskom obrade pre veriacich východného Slovenska a Podkarpatia. V roku 1921 prichádza do Stropkova. V roku 1946 sa stáva protoihumenom (predstaveným) novej viceprovincie gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku. Počas „barbarskej noci“ v apríli 1950 ho internovali. Bol odsúdený a prebýval vo viacerých väzniciach. Za spievanie vianočnej koledy ho poslali na samotku, ktorá podlomila jeho chatrné zdravie natoľko, že zomrel vo väznici v Leopoldove v marci 1959. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 2001 v Ríme.  
Božskej liturgii v utorok 25. augusta 2020 na Malej Strane predsedal vladyka Ladislav Hučko, pražský apoštolský exarcha, spolu s otcom Kornelom Balážom, ceremoniárom a členom rádu sv. Lazara Jeruzalemského. Ďalej spoluslúžil o. Janko Bilý, duchovný správca slovenskej gréckokatolíckej farnosti v Brne, ktorý na slávnosť zo svojej farnosti priniesol relikvie blahoslaveného Metoda Dominika, ktoré sú uložené v jeho farnosti. Slávnosti sa zúčastnili aj ďalší duchovní a veriaci latinského i byzantského obradu.
V súvislosti s oslavou blaženého Metoda je dobré pripomenúť si i každoročnú púť k jeho relikviám, ktorá sa uskutoční aj tento rok, v sobotu 29.8.2020 a na ktorú aj týmto chceme pozvať záujemcov. Začiatok pešej púte je v Nižnom Hrabovci o 6.15 v sobotu ráno a predpokladaný príchod do baziliky je okolo 17:00 v ten istý deň. K pútnikom sa môžete pripojiť kdekoľvek počas púte. Bližšie informácie o púti sú dostupné na priloženom plagáte, alebo FB skupine „Priatelia blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku.“


TSKE informoval Daniel Černý

Foto: internet

Fotogorafie z utorkovej liturgie sú dostupné TU